Korhonen Ilona

Korhonen Ilona

OIen kotoisin Pohjois-Helsingistä; lapsuuteni ja nuoruuteni olen viettänyt pääasiassa eri puolilla Puistolaa. Viimeiset noin 14 vuotta olen asunut Vantaan Hiekkaharjussa mieheni, yläkouluikäisen tyttäreni sekä löytöeläinhoitolasta tulleen omapäisen koiran kanssa.

Koulutukseltani olen kulttuuriantropologi ja olen työskennellyt kotoutumisasioiden parissa viimeiset reilun kymmenen vuotta. Nykyisin työskentelen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa projektipäällikkönä. Olen ehdolla kuntavaaleissa ensisijaisesti siksi, että olen huolissani yhteiskunnan eriarvoistumisesta.

Pidän erittäin tärkeänä kaikkien oikeutta työhön ja sen tuomaan osallisuuteen yhteiskunnassa. Pitkäaikaistyöttömyyden ja erityisesti ylisukupolvisen työttömyyden torjunta ovat asioita, joihin pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Työ on yksi tärkeimpiä välineitä köyhyyden ja syrjäytymisen torjumisessa. Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovatkin mielestäni keskeisimpiä kunnan tehtäviä, ja molempiin tarvitaan uusia keinoja.

Lisäksi luonnon suojelu ja iImastonmuutoksen torjuminen ovat lastemme ja lastenlastemme kannalta yksi meidän sukupolvemme tärkeimpiä tehtäviä.