Korpela Eeva-Liisa

Korpela Eeva-Liisa

Olen Pähkinärinteessä asuva 38-vuotias biologi, maataloustieteilijä ja asiakaspalvelun ammattilainen. Ehdokkaaksi lähdin, koska haluan rakentaa viihtyisää ja kestävästi kehittyvää Vantaata.

Vaaliteemani ovat luonnon monimuotoisuus, avoin päätöksenteko ja sujuva arki.

Ympäristökysymyksistä polttavimmat ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida luonnonvarainen lajisto, aina pientareiden perhosista metsien lintuihin. Tämä tapahtuu esimerkiksi luomalla viheryhteyksiä metsäalueiden välille sekä hoitamalla puistoalueita niiden monimuotoisuutta vaalien – eli ei vain yksipuolista nurmikkoa, vaan lisää niittykukkia, lahopuuta ja pörriäisiä. Monipuoliset viheralueet tarjoavat myös virkistysmahdollisuuksia ja tukevat vantaalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi Vantaan tulee luopua kivihiilen ja turpeen poltosta energiantuotannossaan.

Haluan, että päätöksenteko on läpinäkyvää ja perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Erilaiset selvitykset tulee saada avoimesti luottamushenkilöiden ja kuntalaisten käyttöön, ja esimerkiksi rakennusten kuntokartoituksia tulee teettää ajallaan ja tarpeen mukaan. Lisäksi kansalaisjärjestöjen huolenaiheita tulee kuunnella herkällä korvalla. Haluan, että tutkittua tietoa arvostetaan.

Sydäntäni lähellä ovat ympäristöasioiden lisäksi lapsiperheiden asiat, olenhan itsekin 2,5-vuotiaan pojan äiti. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta varhaiskasvatukseen tulee mahdollisimman pian osoittaa lisää resursseja ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palauttaa. Oikeuden rajaaminen uhkaa lasten tasavertaisuutta ja vaikeuttaa kokemukseni mukaan etenkin äitien asemaa sirpaleisessa työelämässä, tuomatta kuitenkaan kaivattuja säästöjä pitkällä aikavälillä.

Vapaa-ajalla liikun luonnossa ja toimin aktiivisesti Helsingin seudun lintutieteellisessä yhdistyksessä, Tringa ry:ssä. Tutkijantausta, järjestökokemus ja arjen ymmärrys antavat minulle hyvät valmiudet kunnan luottamustehtäviin.