Kostilainen Anniina

Kostilainen Anniina

Olen ammatiltani metsänhoitaja, ja olen tehnyt lähes koko työurani metsäsektorilla. Ammatillisesti ja poliittisesti suurin vahvuuteni on neuvottelutaidoissa ja toisistaan poikkeavien näkemysten yhteensovittamisessa. Politiikassa ja elämässä minulle tärkeitä teemoja ovat lähiluonnon ja lähimetsien vaaliminen, laadukkaat palvelut, arjen hyvinvointi ja kestävän kehityksen kannalta tasapainoiset ratkaisut niin talouden, yhteiskunnan kuin ympäristönkin näkökulmasta. Kuntapoliittinen kokemus on opettanut minulle, kuinka tärkeää on tarkastella asioita riittävän pitkällä perspektiivillä. Tämän päivän päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.