Kotiaho Tuulia (sit)

Kotiaho Tuulia (sit)

Olen vantaalainen opettaja ja kahden yläkouluikäisen teinin äiti.

Minulle tärkeitä teemoja ovat koulutus ja päivähoidon laatu, elävä kaupunkikulttuuri ja hyvinvoiva ympäristö sekä toimivat kunnalliset palvelut.

Viime vuosien leikkaukset ovat kohdistuneet suurelta osalta sosiaali- ja terveyspaleveluihin ja koulutukseen. Kärsijöinä ovat olleet pääosin lapset, naiset ja ikääntyvä väestö. Mielestäni tämä leikkausten tie on nyt käyty läpi.

Vantaalla on sietämättömän paljon lapsia ja nuoria (ja tietenkin kunnan työntekijöitä) jotka viettävät päivänsä sisäilmaongelmaisissa päiväkodeissa ja kouluissa. Alati paisuvaan sisäilmaongelmaan on reagoitu hitaasti ja riittämättömästi. Nyt on tehtävä kaikki tarvittava puhtaan sisäilman takaamiseksi!

Haluan edistää vantaalaisen kaupunkikulttuurin kehittymistä. Vantaa on hieno kaupunki. Meillä on kattava rautatieverkosto, lentoasema, kulttuuri- ja liikuntapalveluita, kaunista rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä sekä vanhaa kulttuurimaisemaa. Pidetään Vantaan kaikki alueet elinvoimaisina ja kehitetään yhdessä harrastusmahdollisuuksia ja kulttuuripalveluita. Myös julkisen liikenneverkoston kehittäminen olisi tärkeää, jotta autoton elämäntapa olisi Vantaalla realistinen vaihtoehto.