Kuusela Minna

Kuusela Minna

Olen koulutukseltani arkkitehti ja toimin tutkijana sekä ammatillisena kouluttajana Työtehoseurassa. Vahvimpia osaamisalojani ja pääteemojani näissä vaaleissa ovat laadukas koulutus, hyvä kaupunkiympäristö ja lähiluonto sekä terveellinen ja kestävä rakentaminen ja asuminen. Ympäristönsuojelu, humanismi, yhteisöllisyys ja tasa-arvo ovat aina mukana kulkeneita perusarvojani. Olen yhteistyökykyinen ja laaja-alainen osaaja, joka ottaa haltuun nopeasti uusia asioita eikä provosoidu helposti. Vuosien aikana olen yhdistänyt työn, perhe-elämän monikkoperheen haasteineen ja iloineen sekä luottamustoimet. Samanlaisen mahdollisuuden haluan päättäjänä turvata muillekin. Tällä hetkellä toimin myös Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreiden puheenjohtajana.

Hyvä kaupunki arvostaa kaikkia asukkaitaan ja katsoo kaupungin kehittämistä myös pitkällä tähtäimellä, ohi yksittäisen vaaliperiodin. Kaupungissa on joka vaiheessa turvattava viihtyisän, ekologisen, turvallisen, tasa-arvoisen ja kaikille asukkaille esteettömän ja hyvän ympäristön syntyminen. Rakennetaan uutta laadukkaasti ja terveellisesti, ja korjataan kestävästi. Uusilla alueilla ovat tärkeitä vaihtelevat viheralueet, lähiliikuntapaikat ja toimiva joukkoliikenne. Valinnat vaikuttavat suuresti myös ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Jokaisen tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen koulutukseen kaikissa elämänvaiheissa on tehokkain keino auttaa jokaista löytämään oma paikka yhteiskunnassa. Aikana, jolloin eri ihmisryhmien väliset kuilut tuntuvat kasvavan, vaihtoehtoiset totuudet valtaavat alaa nostaen vihapuhetta ja epäluuloa ja monet on ajettu ahtaalle säästöillä, on tärkeää tukea heikoimpia, satsata ennaltaehkäisyyn, ja tukea yhteisöllisyyttä luovaa toimintaa.

Asun rintamamiestalossa Tikkurilan Viertolassa kolmen upean yläkoulu- ja lukioikäisen pojan, miehen ja kahden tyttökissan kanssa. Vapaa-aikanani käyn kuntosalilla ja suunnittelen maalausharrastukseni uudelleen elvyttämistä.