Lindblad Christina

Lindblad Christina

Vantaalainen, ja ylpeä siitä! Päiväkumpu, Korso, Koivukylä, Hiekkaharju, Tikkurila: Olen kasvanut, opiskellut, tehnyt töitä sekä kasvattanut omia lapsiani näillä kulmin. Nämä rakkaat tienoot tunnen kuin omat taskuni.

Aikuisena ja 3 lapsen äitinä olen politiikassa mukana niiden puolesta, joilla ei äänioikeutta vielä ole.

Urheilu ja liikunta ovat aina olleet osa elämääni. Varavaltuutettuna ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenenä olen saanut vaikuttaa alueen liikuntamahdollisuuksiin ja uudistanut liikuntajärjestöille annettavien avustusten ehtoja. Kaupungin varoja ohjataan entistä enemmän niin, että mahdollisimman moni lapsi voi harrastaa liikuntaa ympäristössä, joka inspiroi koettelemaan motorisia taitoja, hengästymään ja kokemaan liikkumisen riemun. Näin tulee olla jatkossakin.

Meidän vantaalaisten - sinun ja minun - tehtävä on turvata lapsille ja nuorille yhdenvertaiset palvelut lähtökohdista riippumatta. Vantaan tähänastiset varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja sosiaalipalveluihin, kuten lastensuojeluun tehdyt leikkaukset ovat arvovalinta, joka syrjäyttää osan lapsista jo elämän alussa. Kunnan päätösten on perustuttava pitkällä tähtäimellä hedelmää kantaviin ja säästöjä tuoviin tavoitteisiin, tutkimustietoon sekä lapsivaikutusarviointiin, ei tasetta kaunisteleviin pikaratkaisuihin, jotka paljastavat karun arvomaailman.

Teen työtä pääkaupunkiseudun taloyhtiöiden peruskorjausrahoituksen parissa. Vantaan rakennuksiin kohdistuu paljon korjausvelkaa, jota tiukassa taloustilanteessa koitetaan kiriä kiinni. Kiinteistökannassa on hyvin eri kuntoisia rakennuksia, joista osassa käyttäjät oireilevat voimakkaasti. Korjausmäärärahat tulee kohdistaa ensisijassa niihin rakennuksiin, joissa oirehditaan, kuten homekouluihin. Kuntalaisten, varsinkin pienimpien, terveys ja hyvinvointi on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Avoin päätöksenteko ja hyväveli-verkostojen romuttaminen tekee tulevaisuuden Vantaasta houkuttelevan ja menestyvän yhteisön, aktiivisen, iloisen ja tasapuolisen jokaiselle.

Christina: 6-, 9- ja 16-vuotiaiden lasten vanhempi, tradenomi, yrityspalveluneuvoja, varavaltuutettu, vapaa-ajanlautakunnan jäsen, Vantaan kirkkovaltuutettu, Tikkurilan seurakuntaneuvoston jäsen