Majanto Annukka

Majanto Annukka

Olen 40-vuotias taloushallinnon tradenomi Leppäkorvesta. Työskentelen controllerin tehtävissä ja perheeseen kuuluvat 3- ja 5-vuotiaat lapset, mies ja eläkeläiskissaneito. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska uskon siihen, että yhteiskuntamme on juuri niin vahva, kuin sen heikoin lenkki. Siksi vahvempien tulee pitää huolta heikommista, erityisesti lapsista ja vanhuksista.

Lasten etu tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, niin perheissä kuin julkisissa lainsäädäntö- ja hallintoelimissä. Lapsivaikutusten arviointi tulee ottaa osaksi päätöksentekoprosessia sekä kunnissa että valtakunnallisella tasolla. Lapsilla on oikeus terveeseen ja turvalliseen kasvuympäristöön, joten sisäilmaongelmat on saatava hallintaan kouluissa, päiväkodeissa ja liikuntapaikoissa. Lastensuojelun resurssit on turvattava. Investointi lasten hyvinvointiin on sijoitus kaikkien tulevaisuuteen.

Minulle tärkeää on yhdenvertaisuus ja se, että kaikella - ihmisillä, eläimillä ja ympäröivällä luonnolla - on yhtäläinen elämän arvo. Toisten kunnioitus ja elämän arvostus tulee näkyä niin kuntapolitiikassa kuin arkipäivän pienissä teoissa, kuten kierrätys, kulutuksen kohtuullistaminen, hajuste- ja kemikaalikuorman vähentäminen, hädässä olevan auttaminen – oli kyseessä sitten naapuri, tuntematon vastaantulija, yksinäinen eläkeläinen tai kovia kokenut maahanmuuttaja.

Vanhuksia ei saa hylätä laitoksiin tai koteihinsa selviytymään ilman riittävää ja ihmisarvoa kunnioittavaa hoitoa, vaan vanhuspalvelut on turvattava. Yhteisöllisyys estää syrjäytymistä, joten eri-ikäisten yhteisöasumista tulee tukea. Vanhuksilla on myös aikaa nuorille, joista monet saattavat jäädä nykypäivän kiireessä vaille kuuntelijaa.

Tärkein ohjenuorani elämässä on, että vähemmän enemmälle on parempi kuin enemmän vähemmälle. Hyvinvointi ei saa kasautua vain pienelle joukolle. Kohtuullisen hyvä elämä mahdollisimman monelle tuo tasapainoa, turvaa ja iloa yksilöille ja on myös yhteiskuntarauhan kannalta ainoa oikea vaihtoehto.