Mäkinen Hanna

Mäkinen Hanna

Olen Hanna Mäkinen, 28, ja asun Leppäkorvessa mieheni, kahden koiramme ja kissamme kanssa. Minulle tärkeitä arvoja ovat eläinten hyvinvointi, ihmisten välinen tasa-arvo ja vähemmistöjen oikeudet, lasten ja nuorten oikeudet, laadukas terveydenhoito ja koulutusjärjestelmä. Tavoitteeni on vaikuttaa oikeudenmukaisemman Vantaan puolesta.

Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää. Kuntalaisten toiveita tulee kuulla herkin korvin ja heidän kannanottomahdollisuuksiaan parantaa entisestään. Tässä internetin keskustelupalstat ja sosiaalinen media tarjoavat hyviä mahdollisuuksia.

Palveluiden tulee olla lähellä ihmistä ja kaikkien saatavilla. Nykyistä terveyskeskus- ja kouluverkkoa ei tule karsia ja koulujen kunnostamiseen tulee panostaa. Mielenterveyspalveluiden tulee olla niitä tarvitsevien saatavilla.

Erityisryhmien, kuten vammaisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, sekä maahanmuuttajien erityistarpeet tulee huomioida päätöksenteossa. Myös eri ikäryhmät tulee huomioida tasapuolisesti.

Eläinten hyvinvointi tulee huomioida päätöksenteossa. Tuen koirapuistoista tehtyjä kuntalaisaloitteita ja julkisiin ruokailuihin lisää kasvispainotteisuutta ja kotimaista eläinystävällisempää tuotantoa.

Julkista liikennettä tulee parantaa ja tehdä siitä hyvä vaihtoehto jokaiselle liikkujalle. Poikittaisliikennettä Sipoon ja Espoon suuntiin tulee kehittää. Kannatan lämpimästi myös hiilivapaata Vantaata.

Vantaan talouteen ja työllisyyskehitykseen kaivataan uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Kunnan tuloja tulee pyrkiä lisäämään muulla tavoin kuin veroja nostamalla, esimerkiksi lisäämällä rahaa kunnalle tuottavien investointien ja toiminnan määrää. Samalla tulee hyödyntää tehokkaasti mahdollisuudet saada useampi vantaalainen palkkatyöhön tai yrittäjäksi.