Miessmer Petra

Miessmer Petra

Olen 35-vuotias restonomi, 3-vuotiaan lapsen äiti ja yrittäjäperheen kuopus. Asun Vantaan Varistossa mieheni ja 3-vuotiaan poikamme kanssa. Minulle yhteisistä asioista välittäminen ja vaikuttaminen kasvoivat merkitykselliseksi jo lapsuudenkodissani. Tärkeimpiä arvoja minulle ovat yhteisöllisyys, heikompiosaisista huolehtiminen, osallisuuteen kannustaminen, sivistys ja tasa-arvo. Uskon, että toisistamme välittämällä ja yhdessä tekemälle voimme muuttaa Vantaata paremmaksi.

Tärkein tehtävä kunnilla on jatkossa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toteuttajina. Varhaiskasvatukselle ja koulutukselle on annettava niiden ansaitsema arvo. Vantaasta on tehtävä houkutteleva investointikohde ja kotikunta taloutemme vahvistamiseksi ja laadukkaiden palveluiden rahoittamiseksi.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella voimme ehkäistä eriarvoistumista ja tukea elämässä tärkeitä sosiaalisia taitoja. Pienet ryhmäkoot on säilytettävä ja aikuisten suhde lapsiin laskettava ryhmäkohtaisesti niin, että suhdeluku pysyy koko päivän. Osa-aikatyön tekemiseen tulee kannustaa ja siten työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottaa. Osa-aikaisuuden on oltava myös lasten päivähoidossa laadukasta.

Ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen palveluihin on taattava riittävät resurssit. Ongelmien ratkominen on kannattavampaa varhaisessa vaiheessa, kuin antamalla niiden kasautua ylitsepääsemättömiksi. Mielestäni lastensuojelusta leikkaaminen on lyhytnäköistä. Siihen on saatava riittävät resurssit ja toimintaa on tehostettava.

Vantaan palveluita tulee kehittää niin, että kunta houkuttelee yrityksiä ja osaajia asumaan, yrittämään ja investoimaan. Verotuloja on saatava lisää palveluidemme rahoittamiseksi. Pienyrittämistä ja itsensä työllistämistä kannattaa tukea.

Vantaan kunnallispolitiikasta tulee tehdä huomattavasti läpinäkyvämpää. Turhaa byrokratiaa tulee karsia ja prosesseja tehostaa kunnan hallinnon kulujen karsimiseksi.