Pajunen Sirpa

Pajunen Sirpa

Olen 56-vuotias sairaanhoitaja ja potilasjärjestön toiminnanjohtaja. Asun puolisoni kanssa Keimolassa vanhassa puukoulussa. Kolme aikuista lastani ovat jo lähteneet omille teilleen.

Olen ollut mukana kuntapolitiikassa jo yli 24 vuotta ja matkan varrella useissa luottamustoimissa, CV tältä uralta on pitkä. Tällä hetkellä olen kaupunginhallituksessa ja VAV Asunnot Oy:n hallituksessa.

Minulla on unelma Vantaasta, jossa voi tehdä työtä, tulla toimeen ja voida hyvin. Palveluita ei voi näivettää säästöillä. Erityisesti sydäntäni lähellä ovat heikoimmat, kuten ikäihmiset, lapset ja mielenterveysongelmaiset, ne joiden ääni ei kuulu. He tarvitsevat puolestapuhujan. Tavoitteenani on palveluverkon säilyminen ilman suurempia reikiä, joista ihminen voi pudota. Haastetta asettaa mahdollisen uuden sote-mallin tuleminen. Myös tässä mallissa on löydyttävä ihmisen kuljettava polku.

Vantaalaisen tulevaisuuden rakentavat lapset ja nuoret. On sulaa hulluutta kohdistaa leikkauksia lasten ja nuorten olosuhteisiin, koskevat ne sitten varhaiskasvatuksen tai koulujen henkilöstömitoitusta, ryhmäkokoja tai tilojen kuntoa.

Ikäihmisten ohella mielenterveyshäiriöiset tarvitsevat elämänsä tilanteiden sanottajaa. Tarvitaan turvallinen koti, työtä ja hoivaa. Tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen Vantaaseen kuuluu suvaitsevaisuus ja toisistaan huolehtiminen. Palveluiden ennakkoluuloton kehittäminen vaatii usein asennemuutosta.
Arkeen tulee kuulua ennaltaehkäisy, hoiva, hyvä ja turvallinen ympäristö, hyvin pelaavat joukkoliikenneyhteydet ja monipuolinen turvallinen asuntotuotanto - niiden hiljaisimpienkin arkeen.

Koen vahvuutenani tuoda arjen ääni muutoksen tuulissa.

Vaikuttamisen kohteeni:
- tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu
- ennaltaehkäisy
- hoitoketjujen sujuvuus
- palvelujen asiakaslähtöisyys
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuus saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja
- ikäihmisen ja mielenterveyskuntoutujan mahdollisuuksien vahvistaminen vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan
- ikäihmisten kotihoidon varmistaminen
- omaishoidon vahvistaminen
- varhaiskasvatuksen ryhmäkoot
- koulujen ja päiväkotien kunto