Pitkänen Tuuli

Pitkänen Tuuli

Arjen toimintakyky on yhteydessä hyvinvoinnin kokemukseen. Lähiympäristön ja palvelujen laadulla sekä mm. vertaistuen saatavuudella voidaan vaikuttaa toimintakykyyn. Elämänkaaren eri vaiheissa tarpeet ovat erilaisia, joten mm. lapsi- ja vanhuslähtöistä ajattelua tarvitaan päätöksen teossa jatkuvasti. Työssäni eri ikävaiheisiin liittyvien päihde- ja mielenterveysasioiden parissa olen todennut, että ihmisten välisen kanssa käymisen laatuun, erilaisuuden ymmärtämiseen ja toimiviin palveluihin panostaminen on keskeistä. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perinnössä on paljon vaalittavaa. Digi ja muiden loikkien sijaan eteneminen harkituin askelin voi vähentää eriarvoistumiskehitystä.

Työn nykyistä parempi jakaminen on tärkeää ja erityisesti nuorten työmaailmaan pääsemistä tulee tukea. Niin kauan kuin työttömyysaste on korkea, on vaikea ymmärtää miksi pienten lasten vanhempia patistetaan täyspäivätyöhön. Perheiden pitää voida valita. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Läheisten hoivaan panostavien vanhempien sekä omaishoitajien on tärkeä saada tukea ja arvostusta.

Huoli Itämeren tilasta toi minut mukaan Vihreään toimintaan kolmekymmentä vuotta sitten. Vantaalla olen asunut kaksi vuosikymmentä. Perheeseeni kuuluu puoliso, kolme teini-ikäistä ja katukoiran jälkeläinen. Perheen musiikki- ja urheiluharrastukset vievät suuren osan vapaa-ajastani. Itse laulan kuorossa ja uin, maauimala Tikkurilaan olisi tervetullut. Harrastuksiani olen joutunut sovittamaan terveyssyistä, isot selkäleikkaukset ovat opettaneet paljon palvelujärjestelmästä ja arjen selviytymisestä.

Kansainväliset asiat kiinnostavat. Olen aiemmin tehnyt opettajan töitä sekä maahanmuuttajatyötä Vantaalla ja asunut useammassa maassa. Erilaisuus on voimavara. Pidetään toisistamme huolta ja panostetaan meidän kaikkien hyvinvointiin.