Priha Rauli

Priha Rauli

(see below for summary in English)

Olen 40-vuotias IT-alalla työskentelevä perheenisä Rekolasta. Perheeseeni kuuluvat vaimo, alakouluikäinen tytär sekä ”Ryhmä Hau"" eli kolme mäyräkoiraa.

Vaaliteemojani ovat työpaikkojen luonti ja elinkeinotoiminta yleisesti, vanhojen lähiöiden kehittäminen sekä ennaltaehkäisevä sosiaalityö.

TYÖPAIKAT JA ELINKEINOTOIMINTA

Kaupungin talous saadaan parhaiten kuntoon luomalla Vantaalle lisää yksityisen sektorin työpaikkoja. Työllisyysasteen kasvaessa työttömyysmenot vähenevät, jolloin niistä säästyvä raha voidaan käyttää vantaalaisten palveluiden parantamiseen koskematta kunnallisveroprosenttiin. Yritysten sijoittumista Vantaalle on edistettävä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Työpaikkaomavaraisuus nousuun!

LÄHIÖIDEN KEHITTÄMINEN

Radanvarren vanhoja asuinalueita on parannettava eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseksi ja kaupungin houkuttelevuuden lisäämiseksi.

ENNALTAEHKÄISEVÄ SOSIAALITYÖ

Sosiaali- ja terveyspalveluissa painotusta tulee siirtää ongelmien hoitamisesta ongelmien ennaltaehkäisemiseen, ja resursseja lisättävä. Syrjäytymiseen on puututtava jalkautumalla tekemään sosiaalityötä sinne, missä ihmiset ovat. Erityisesti nuoret ovat kohderyhmä, jossa pienellä lisäpanostuksella voidaan saada paljon hyvää aikaan.

In English:

I’m a 40 year old IT professional from Rekola. Our family consists of wife, daughter and our three dogs.

My campaign themes are the creation of more jobs, improving the older suburbs, and preventive social work.

The economy of the city can be improved best by fostering the creation of more local private sector jobs in Vantaa. With the increasing employment rate the unemployment costs will go down, and the saved money can be spent on improving the services provided by the city without having to increase taxes.

Old suburbs must be improved to stop the growing inequality and to make the city more appealing to new taxpayers.

Social services must place more focus on preventive work.