Rämö Eve

Rämö Eve

Sydän. Järki. Tahto.

Olen 33-vuotias vantaalainen, aktiivinen inhimillisyyden ja tasa-arvon puolustaja. Olen koulutukseltani sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja ja työskennellyt monipuolisesti sosiaalialalla, erityisesti lastensuojelussa, lasten, nuorten ja perheiden parissa. Empatia, toisista huolehtiminen ja oikeudenmukaisuus ovat minussa myötäsyntyisiä ominaisuuksia. Haluan puhua heidän puolestaan, joiden oma ääni ei kanna.

Kampanjani pääteemoja ovat lasten ja perheiden hyvinvointi, lastensuojelun riittävät resurssit, hyvä koulutus ja terveet rakennukset. Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaus tulee poistaa ja kaikkia lapsia kohdella yhdenvertaisesti. Tämän lisäksi on tärkeää pitää lähiluontomme elävänä ja tarjota riittäviä ja edullisia harrastusmahdollisuuksia niin vantaalaisille lapsille kuin aikuisillekin. Vantaan tulee myös pitää parempaa huolta työntekijöistään ja pitää kiinni hyvistä käytännöistä siirryttäessä soteen.

Päätöksenteossa pidän tärkeänä sitä, että se on aidosti avointa ja demokraattista ja että siihen voi vaikuttaa. Päätöksenteko ei saa karata liian kauas käytännön tasosta. Lautakuntien ja hallitusten kokouksien tulisi olla entistä laajemmin avoimia. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia tulee lisätä ja esimerkiksi kuntalaisaloitteiden käsittely siirtää lautakunnista valtuustolle.

Asun Korsossa puolisoni ja kissojeni kanssa. Olen aktiivinen kotikissaharrastaja ja luonnon ystävä, joka viihtyy vapaa-ajallaan metsässä vaeltaen ja sienestäen. Rakastan rinkka selässä matkustamista niin Suomen Lapissa kuin etelän lämmössäkin. Eläinten ja luonnon hyvinvointi ovat minulle luovuttamattomia perusarvoja joiden hyvinvoinnin puolesta haluan taistella.