Rämö Tuukka

Rämö Tuukka

Vähemmän W-mäinen Vantaa. Olen 31-vuotias vantaalainen, ahkera kulttuurin kuluttaja sekä inhimillisyyden puolestapuhuja. Olen koulutukseltani ylioppilas, mutta olen työskennellyt jo 10 vuotta logistiikka-alalla sekä rakennusalalla. Toimin myös tällä hetkellä työpaikallani niin luottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä sekä varatyösuojeluvaltuutettuna.

Parempia puolia minussa ovat suorapuheisuus, objektiivisuus, rationaalisuus sekä loistava huumorintaju. Haluan tuoda kampanjassani esille niiden ihmisten äänet, jotka usein jäävät kuulematta. Tavoitteenani on saada Vantaan päihde- sekä mielenterveyspalvelut vastaamaan nykypäivän tarpeita, koska nykyinen malli ei mielestäni toimi enää 2010-luvulla. Tästä syystä useat päihde- tai mielenterveyskuntoutuksesta pääsevät ihmiset eivät saa tarpeeksi tukea uuden elämän aloittamiseen, ja näin useat heistä päätyvät uuteen kierteeseen. Vaihtoehtoisesti voimme panostaa ihmisen kuntouttamiseen ja näin saada ihminen takaisin työelämään, joka tuottaa veroja kunnalle.

Kampanjoin myös ahkerasti kulttuurin puolesta. Pidän erityisen tärkeänä, että kotikunnallani on riittävästi mahdollisuuksia ja paikkoja kulttuurin tarjoamiselle. Näin ollen pidän kirjastoja, museoita ja teattereita erittäin tärkeinä, kuntalaisilla tulee olla saatavilla kulttuuripalveluja niin ikään, sukupuoleen tai taloudelliseen tilanteeseen katsomatta. Olen kuluttanut suuren osan nuoruudestani kuntani puistoissa ja ulkoilualueilla. Pidänkin erityisen tärkeänä taata kuntalaisille tarpeeksi mahdollisuuksia liikuntaan ja virkistäytymiseen lähialueilla. Ihminen tarvitsee hyvinvoivan lähiympäristön tukemaan omaa hyvää oloa.

Päätöksenteossa minulle merkitsee eniten objektiivisuus, riippumattomuus sekä läpinäkyvyys. Olemme jo liian kauan antaneet poliittisen päätöksenteon karata enemmän oman edun tavoitteluun kuin demokraattiseen keskusteluun ja pohdintaan.

Olen kotoisin Korsosta, jossa olen asunut suurimman osan elämästäni. Harrastuksiini kuuluvat mm. valokuvaaminen, voimailulajit, vinyylilevyjen kerääminen ja kuuntelu sekä videopelaaminen Käyn paljon matkoilla niin Suomessa kuin kauempana. Rakastan tutkia paikallista luontoa ja kulttuuria, oli kyse sitten Lapista tai Laosista.