Räty Minttu

Räty Minttu

Olen itävantaalainen lehtori ja äiti. Työskentelen ammattikorkeakoulussa kehittämistehtävissä.

Yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus ja monikulttuurisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Yhteisöllisyys tarkoittaa toisen huomioimista arjessa, vapaaehtoistyön tukemista ja toisaalta vaikka kirjastoja, puistoja ja kouluja asuinyhteisöjen monipuolisina keskuksina. Tasa-arvoisuus tarkoittaa mahdollisuutta hyvään elämään kaikille sen jäsenille nuorimmasta vanhimpaan. Sitä luodaan muun muassa laadukkailla lähipalveluilla. Kuitenkin ihmiset, yhteistöt ja maailma muuttuvat ja sen vuoksi palveluja pitää kehittää ennakkoluulottomasti. Esimerkiksi digitaaliset palvelut ovat hyvä mahdollisuus, kunhan huomioidaan myös ne asiakkaat, jotka eivät osaa tai pysty niitä käyttämään. Monikulttuurisuus on nykytodellisuutta ja oikein tuettuna voimavara, josta hyötyvät kaikki. Kotouttamistyötä pitää tehdä monella tasolla arjessa, jotta maahanmuuttajat pääsevät lähiyhteisöjen toimiviksi jäseniksi. Minulle hyvät julkiset liikenneyhteydet, kuten kehärata ja viihtyisä asuinalue ovat syitä asua Vantaalla. Viihdyn pienessä puutalossani, kun läheltä löytyy sekä palvelut että luontoa.