Sepperi Toni

Sepperi Toni

Hei. Olen 35-vuotias kaikkien ihmisten ja tasa-arvon ystävä Martinlaaksosta. Koulutukseltani olen maanmittausalan diplomi-insinööri ja työskentelen tällä hetkellä lähinnä elintarvikevalvonnan kuntajärjestelmiin liittyvien asioiden parissa.

Haluan toteuttaa laadukasta ja läpinäkyvää demokratiaa ja minulle on erityisen tärkeää, että yhteiskunnassa kaikki ihmiset omaavat saman ihmisarvon, oikeudet ja mahdollisuudet erilaisista taustoistaan huolimatta – esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien suhteen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sisältyvät siis perimmäisten arvojeni joukkoon.

Käytännön tasolla haluan tuoreena isänä puolustaa erityisesti kaikkien lasten oikeutta tasavertaiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen liittyvä kehityksen suunta huolestuttaa, jonka seurauksena ryhmäkoot kasvavat ja lapset joutuvat toisensa suhteen eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi osapäiväisille lapsille ei välttämättä ole tarjoiltu päiväkodeissa aamupalaa tai siitä on esitetty maksullista, kun se muille on ilmainen.

Kunnallisessa päätöksenteossa on vielä mahdollisuus toteuttaa inhimillisiä arvovalintoja maamme koventuneen hallituspolitiikan edessä. Me kunnissa voimme korjata epäihmillisen politiikan mukanaan tuomat virheet ja olla kuntalaisten, ja ennen kaikkea ihmisten, etujen puolella.