Silvennoinen Sveta

Silvennoinen Sveta

Olen 30-vuotias kaivokselainen ympäristöasiantuntija ja vihreiden arvojen puolustaja. Asun mieheni ja rescue-koiran kanssa, ja teen työtä vesivientiä edistävien projektien parissa. Harrastan liikuntaa, tanssia, kitaransoittoa, lukemista.

Olen syntynyt Pietarissa ja muutin Suomeen vuonna 2002 lähes ummikkona, mutta jo puolen vuoden suomen kielen opiskelun jälkeen aloitin lukio-opinnot. Huolestuneisuus maailman ympäristöongelmista on johtanut siihen, että olen hakenut ympäristöalalle. Laajan monitieteisen koulutuksen ansiosta pystyn katsomaan asioita kokonaisvaltaisesti. Olen opiskellut mm. ympäristönsuojelutiedettä, ympäristöekonomiaa, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua, EU-politiikkaa, kehitysmaatutkimusta Helsingin ja Aalto-yliopistossa, ja erikoistuin kaupunkien ympäristöekologiaan.

Minulla on osaamista, energiaa ja haluaa vaikuttaa. Näen Vantaa viihtyisänä, elinvoimaisena ja hiilineutraalina kaupunkina, jossa panostetaan uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja luonnonsuojeluun. Toimiva, kävelyä ja joukkoliikennettä tukeva kaupunkirakenne sekä lähipalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen lisää hyvinvointia, työpaikkoja, saavutettavuutta, vähentää auton käyttöä ja helpottaa arkea. Vihreämpi kaupunki auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Uusien työpaikkojen luominen onnistuu myös parantamalla yrittäjyyden edellytyksiä. Ympäristöalakin tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Matalan kynnyksen työpaikkoja tarvitaan lisää – mm. opiskelijoille.

Ulkomaalaisesta taustastani johtuen monikulttuurisuus, toleranssi ja tasa-arvo ovat lähellä sydäntäni. Toivon, että Vantaa on rauhallinen, turvallinen ja mahdollisuuksia tarjoava paikka elää kaikille ihmisille. Monikulttuurisuus on arvokas voimavara, joka tuo kaupunkiin uutta elinvoimaa, kannustaa pienyrittäjyyttä, lisää kulttuurista kanssakäymistä ja avartaa maailmankuvaa. Toimiakseen moitteettomasti, kunnan tulee panostaa maahanmuuttajien kotouttamiseen varhaisessa vaiheessa.

Uskon, että kunta, joka ehkäisee syrjintää ja pitää huoltaa myös heikoimmista - köyhistä, lapsista, pakolaisista, väkivaltaa kokeneista naisista, paperittomista ja myös eläimistä - edistää loppujen lopuksi yhteistä hyvinvointia.