Tuppurainen Stiina

Tuppurainen Stiina

37-vuotias vihreä arkeologi ja perheenäiti

menneisyyttä arvostaen ja tulevaisuuteen satsaten

Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhden erityistukea vaativan koululaisen äitinä haluan erityisesti vaikuttaa kouluihin satsaamiseen ja erilaisten oppijoiden huomioon ottamiseen kaikilla koulutustasoilla.

Laadukasta varhaiskasvatusta voi aivan hyvin tarjota lapsille myös kotona. Oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon kaikille vantaalaisille lapsille tulisi palauttaa, sillä se antaisi perheille vaihtoehtoja. Erityisenä huolena ovat lapset, joiden vanhemmat ovat syystä tai toisesta syrjäytymisvaarassa. Ryhmäkoot ovat puolipäiväisten sopimusten takia nousseet liian suuriksi heikentäen varhaiskasvatusta, jota päivähoidossa tulisi saada.

Muinaisjäännökset ja historialliset kohteet
Ammattini puolesta nostan esiin vantaalaista esihistoriaa ja menneisyyttä. Vantaalla on asuttu jo 10 000 vuoden ajan. Eri-ikäiset elämisen jäljet rikastuttavat tietoamme ja ympäristöämme. Muinaisjäännösten ja historiallisten kohteiden tutkimus, suojelu ja nähtävyysarvot tulee ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa.
Museot, kirjastot ja muut kulttuurilaitokset ovat oppimisen keskuksia, joita on kunnia-asia vaalia. Vantaan kaupunginmuseo räätälöi kouluille erilaisia opetuspalveluita kuten työpajoja, teemaopastuksia ja oppimateriaaleja. Yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä tulee kannustaa ja edistää.

Vähemmistöuskonnot
Vantaa on koti Suomen monikulttuurisimmalle väestölle. Myös kantasuomalaisilla on erilaisia uskonnollisia vakaumuksia. Jokaisella on Suomen lain puitteissa oikeus harjoittaa uskontoaan tai olla harjoittamatta omantuntonsa mukaan.

Koulujen oman uskonnon opetus tulee olla laadukasta ja moninaisuutta arvostavaa. Otettava huomioon, että ev.lut. uskonto- ja elämänkatsomustunneilla on myös lapsia, joiden uskonnon edustajia on koulussa niin vähän, ettei omaa ryhmää voida järjestää.

Unelmieni Vantaalla eri kulttuureiden ja uskontojen juhlapäivät saavat näkyä katukuvassa ja vihapuhe on kitketty yhteistyön ja avoimen keskustelun keinoin.