Untamala Eero

Untamala Eero

Olen vantaalaistunut, savolainen harrastajamuusikko (sello ja kontrabasso), jonka tehtävänä yleishyödyllisen asuntoalan toimijan palveluksessa on työllistää 2000 asukasta vuoteen 2020 mennessä. Työn kautta on tullut tutuksi myös asunnottomuus, mielenterveys- ja päihdeongelmat, lastensuojelu ja kirkon kriminaalityö. Toimin aiemmin mm. Kerimäen ja Mikkelin kunnanvaltuustoissa. Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta (8 ja 5v).

Toimintani lähtökohtana on oikeudenmukaisuus heikomman näkökulmasta. Sitä kaipaa koko luomakunta. Siperian tundra sulaa, eikä metaanipäästöt odota. On toimittava nopeasti, pyrkien kompromisseihin. Siksi olen Vihreä.

Investoinnit ihmisiin

Vantaa on tilanteessa, jossa voidaan voittaa tai hävitä paljon. Eriarvoistuminen on nujerrettava jo päiväkodeissa ja kouluissa. Tarvitaan osaavaa henkilökuntaa ja kyllin pienet ryhmäkoot, alueen eriarvoistumiskehitys huomioiden. Päivähoito-oikeuden rajoitukset on poistettava.

Koti kaikille

Tarvitaan riittävästi kohtuuhintaista asumista, älykkäästi kaavoittaen ja eri asumismuotoja sekoittaen. Asunnottomuudelle nollatoleranssi. Se on myös tutkitusti halvempaa.

Ihminen edellä soteen

Sote-uudistus on hoidettava niin, että ihminen tulee kuulluksi. Tarvitaan osaamista, luodaksemme toimivat palveluketjut. On sovellettava tutkittuja menetelmiä, kuten avoimen dialogin käytännöt. Ilman tätä sotesta tulee katastrofi.

Tulkitaan ihmisen eduksi

Viranomaispäätöksiin tarvitaan tulkintatalkoot. Harkintavara on käytettävä ihmisen eduksi, häntä itseään kuullen ja luottaen. On järjestettävä jokaisen virkamiehen tavoittava eettinen keskustelu- ja koulutuskäytäntö kokemusasiantuntijoineen. Ei enää yhtään epäinhimillistä päätöstä!

Vähemmän yksin

Yksinäisyys altistaa masennukselle. Kotiensa vankeja on liikaa. Tarvitsemme lisää ”yhteisötalkoita”, joissa saatetaan ikäihmiset mm. päivätoiminnan sekä erilaisten kulttuuri- ja harrastustoimintojen kautta yhteen. Myös esim. nuorten ja ikäihmisten yhteisasumista (Omanmuotoinen Koti) tulee kehittää.