Trendit 2: Panos-tuotos-ajattelu

Huolimatta siitä, kuinka paljon puhutaan leppoistamisesta, niin se on vain puhetta. Tekojen maailmassa olemme siirtyneet yhä tiukempaan panos-tuotosajatteluun sellaisillakin elämänalueilla, joille se ennen oli vierasta. Liike-elämän laskentamall…