Nettisivujen analyysi

Nettisivujen viestinnällistä vaikuttavuutta voidaan parantaa semioottisella analyysilla.  Semiotiikka selvittää, millaisen ensivaikutelman nettisivut antavat. Mitä nettisivujen värit  ja typografiat viestivät? Miten nettisivujen logiikka auke…