Johtaako kukaan suomalaista koulutuspolitiikkaa?

  Pisa-tulokset ovat laskussa. Julkisessa keskustelussa on vaadittu muutosta. Kasvatustiede ja opettajankoulutuslaitokset ovat vuosikausia puhuneet muun muassa oppiaineet ylittävistä kokonaisuuksista, ilmiölähtöisyydestä, opetusteknologiasta ja tutkivasta oppimisesta. Mitä siis tapahtuu, kun lukiota lähdetään uudistamaan? Työryhmä istuu ja väittelee kaksi vuotta, kymmeniä lausuntoja jätetään ja julkinen keskustelu myllää kuukausia. Valtakunnan hallitus käyttää aivan liian paljon aikaansa talouslaman keskellä […]

Laatu ja työkokemus ratkaisevat työmarkkinoilla

Teksti on julkaistu Helsingin Sanomissa 25.1.2013. Il­mi Sal­mi­nen muis­tut­ti (HS Mie­li­pi­de 22. 1.) an­siok­kaas­ti, et­tä opin­not tar­joa­vat opis­ke­li­joil­le ai­kaa uu­sien yri­tys­ideoi­den ke­hit­tä­mi­seen. Opin­to­ai­ko­jen ra­jaa­mis­ta poh­dit­taes­sa oli­si myös hy­vä muis­taa, et­tei no­pea […]