Ympristöuhka nimeltä TTIP

TTIP-sopimus tavoittelee kaupan säädösten yhdenmukaistamista mm. ympäristöasioissa ja ympäristöterveydessä. Alan lainsäädännön kehitys jäätyisi.Lainsäädännön on voitava kehittyä ihmisten tarpeiden, tutkimustiedon ja teknologian mukana. Se on demokratia…