Lehtitutkimus

ESIMERKKI X-lehden nykyiset tilaajat ja ovat uskollisia ja lehteen varsin tyytyväisiä. Lukijaprofiili alkaa kuitenkin painottua entistä vanhempiin ihmisiin. Jotta lehdellä olisi tulevaisuutta myös pitkällä tähtäimellä, on aika lähteä hake…