Timo Juurikkala puhuu asiaa. Riski ydinvoima onnettomuudesta on ehkä häviävän pieni, mutta se riski on olemassa ja jos se tapahtuu, on sillä niin tuhoisat seuraukset etten osaa edes kuvitella.

Ydinvoimaa voi kuitenkin vastustaa myös muilla argumenteilla kuin onnettomuus riskillä. Suomi on kummallinen ydinvoiman ”luvattu maa” enkä ymmärrä miksi. Enkä myöskään käsitä, mihin me tarvitsemme ydinvoimaa.

Energian tarve ei tule lisääntymään, meidän tulee kaikilla elämän osa-alueilla ja teollisuudessa vähentää energian kulutusta rajusti, jos haluamme, että elämä maapallolla säilyy mielekkäänä. Itseasiassa ihanneyhteiskunnassa energiaa tarvitaan häviävän vähän ja sekin voidaan helposti tuottaa tuulivoimalla ja kesäisin aurinkovoimalla. Vaikka energian kulutus kasvaisikin, pystyttäisiin se tuottamaan kokonaan uusiutuvilla.

Ydinvoiman puolustajat yrittävät uskotella, että ydinvoima olisi ympäristölle tai ilmastolle hyväksi. Paskat, sanon minä.
Uraanin louhinta, jäähdytysvedet, voimaloiden rakentaminen, jätteen loppusijoitus, uraanin kuljetus ja rikastaminen. Kaikki aiheuttaa päästöjä, säteilyä tai muuta haittaa ympäristöön. Pohjavedet pilaantuu, kalat ja hyönteiset myrkyttyy ja järvet rehevöityy.

Emme tarvitse niin paljoa sähköä kun nyt tuotamme, emmekä tarvitse ydinvoimaa.

Tsekatkaa http://www.ydinvoima.fi/