Puhe koskien poliittista ohjelmaa

Uskonnon opetus kouluissa

Arvoisa puoluekokousväki.

Uskonnonvapaus on hieno asia. Jotta se toteutuisi entistä paremmin, on meidän luovuttava uskonnonopetuksesta kouluissa nykymuodossaan. Tilalle tulee ottaa kaikille yhteinen katsomusaine, joka asettaa kaikki uskonnot ja katsomukset samalle viivalle.

Uskon, että aidosti uskonnolliset ihmiset lähtisivät etsimään uskonnollista sisältöä seurakunnista ym. ja täten saisivat mielekästä tekemistä ja sisältöä elämäänsä.

Yhteinen katsomusaine mahdollistaisi erilaisten uskontojen ja uskomusten laajan ja syvällisen käsittelyn.

Itse olen ollut sekä perinteisessä uskonnon opetuksessa että ET:n opetuksessa.

Tältä pohjalta olen sitä mieltä, että laaja katsomusten käsittely on huomattavasti yleissivistävämpää ja hyödyllisempää kuin nykyinen varsin suppea uskonnonopetus.

Kaikille yhteinen katsomusaine palvelee sekä uskonnollisia että uskonnottomia.

****

Puhe poliittisessa keskustelussa

Luonnon monimuotoisuus on tärkeämpää kuin suuri kaupunki

Sipoonkorven kansallispuisto täytyy perustaa mahdollisimman laajana. Myös pääkaupunkiseudun viherkehän täytyy jatkua mahdollisimman laajana ja katkeamattomana.

Tämä on välttämätön palvelus luonnon monimuotoisuudelle.

Minusta näyttää nyt vähän siltä, että Helsinkiä keljuttaa laajan kansallisuiston perustaminen.

Helsinki haluaa laajentaa kaupunkirakennetta itään päin ja täten katkaista suunnattoman arvokkaat viheryhteydet. Helsingin laajenemishalut eivät saa ajaa luonnon monimuotoisuuden yli.

Tulevaisuutta ajatellen toivon myös vihreiltä ja etenkin Vihreiltä järkevää luonnonsuojelupolitiikkaa.