Tämänpäiväisessä ratkaisevassa kokouksessaan eduskunnan ympäristövaliokunta asettui vastustamaan lisäydinvoiman rakentamista. Sekä Teollisuuden Voiman että Fennovoiman periaatepäätöksiä esitetään hylättäviksi. Ratkaisut syntyivät äänestysten jälkeen.

Tämä on merkittävä erävoitto ydinvoiman vastustajille. Päätöksistä on syytä olla hyvin iloinen.

Valiokunta totesi perusteellisen asiantuntijakuulemisen jälkeen, että lisäydinvoiman rakentaminen ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Valiokunta asettui tulevaisuuden puolelle – panokset pitää valiokunnan enemmistön mielestä laittaa uusiutuvaan energiaan, hajautetun energiantuotannon kehittämiseen, energiansäästöön ja energiatehokkuuteen.

Valiokunnan päätökseen vaikutti osaltaan myös se, että periaatepäätöksiin liittyvät selvitykset olivat eräiltä keskeisiltä osiltaan erittäin puutteelliset.

Esimerkiksi ydinvoiman lisärakentamisen vaikutuksista ilmastopäästöihin on esitetty hyvin ristiriitaista tietoa. Mahdollisten päästövähennysten haarukka on peräti yhdestä miljoonasta lähes yhteentoista miljoonaan tonniin yhtä uutta ydinvoimalaa kohden – tosin nämä toteutuisivat aikaisintaan reilun kymmenen vuoden kuluttua. On olemassa suuri määrä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat päästöihin jo paljon nopeammin.

Samoin mahdollisen ydinvoimarakentamisen vaikutukset tulevaisuuden sähkömarkkinoihin ovat jääneet epäselviksi, niin sähkön hinnan kuin omavaraisuudenkin osalta. Laajamittainenkaan ydinvoiman lisäys ei lopettaisi tuontia Venäjältä.

Myöskään eri energiavaihtoehtojen työllisyysvaikutuksista pitkällä aikavälillä ei ole tarjolla tutkittua tietoa. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tie työllistää paremmin kotimaassa ja antaa myös suomalaiselle teollisuudelle paremmat vientinäkymät kuin ydinvoimapolku.

Edellä mainittujen lisäksi valiokunnan päätökseen vaikutti se, että valtioneuvoston esityksessä energiankulutusennusteita oli vedätetty epäuskottavalla tavalla ylöspäin: muun muassa metsäteollisuuden sähköntarve oli arvioitu paljon suuremmaksi kuin mitä eri tutkimuslaitosten raporteissa on todettu.

Samaan suuntaan vaikutti myös se, että valtioneuvoston arviot energiansäästön ja energiatehokkuuden mahdollisuuksista olivat vaatimattomat. Niinpä näyttää selvältä, että ydinvoiman lisärakentaminen johtaisi massiiviseen sähkön vientiin ydinvoiman haittojen ja riskien jäädessä kotimaahan.

On syytä odottaa, että ympäristövaliokunnan asiantuntijanäkemys vaikuttaa eduskunnan päätöksiin siten, että periaatepäätöshakemukset kaatuvat myös suuressa salissa.