Vihreiden saavutuksista Vantaalla

Olen ollut pitkään Vantaan vihreiden keskeisissä tehtävissä. Siksi minulta kysytään vaalikentillä usein, että mitä me vihreät olemme saaneet aikaan.

Kysymys on visainen, koska meillä on nykyisessä valtuustossa
yhdeksän valtuutettua 67:stä. Valtuuston päätökset tehdään enemmistöllä – mitkä
päätöksistä ovat oikeasti sellaisia, joista voisimme ottaa kunnian itsellemme?

Keskisuuri ryhmä ei saa ainuttakaan asiaansa läpi omin
voimin. Valtuustossa tehdään päätöksiä enemmistöllä, ja siksi tarvitaan
neuvottelutaitoa ja myös kykyä kompromisseihin.

Viimeisen vuoden ajalta olen erityisen iloinen
saavutuksistamme vuoden 2017 budjetin yhteydessä. Vantaan ammattikoulun Varian
rahoitukseen saatiin 300 000 euron lisäys, jolla maan hallituksen tekemiä leikkauksia
loivennettiin, ja lisäksi Aikuisopistolle myönnettiin 100 000 euroa lisää
maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Vantaalla maahanmuuttajataustaisten
asukkaiden osuus on valtakunnan korkein, ja hyvän kotoutumisen keskeinen
edellytys on kielitaito. Nämä olivat vihreiden keskeisiä tavoitteita.

Toinen iso ilon aihe oli paperittomien terveydenhoitoa koskevan aloitteemme läpimeno kaupunginhallituksessa. Nyt paperittomat alaikäiset ja odottavat äidit tulevat saamaan terveydenhoitoa samalla tavoin kuin muutkin Vantaalla asuvat. Inhimillinen ratkaisu. Valtuustokäsittelyä vielä odotellaan.

Vantaalla on vietetty purojen ja jokien teemavuosia 2015 ja
2016 ja tämän vuoden teemana ovat lähimetsät. Ympäristöön ja lähiluontoon
liittyvät teemavuodet ovat hyvä tapa lisätä asukkaiden ja erityisesti lasten ja
nuorten arvostusta vantaalaista luonnonympäristöä kohtaan.

Sisäilmaongelmien esiinnostossa vihreän valtuustoryhmän
panos on ollut merkittävä. Työmme ansiosta sisäilmastosta huolehtiminen on
noussut Vantaan päätöksenteon keskiöön. Yhtenä esimerkkinä siitä, että ongelma
otetaan kaupungissa vakavasti, on Hämeenkylän moniongelmaisen koulun purkaminen
ja päätös uuden rakentamisesta. Tällä saralla työn on kuitenkin vielä
jatkuttava.

Kaikkia tavoitteitamme ei kuitenkaan ole saavutettu. Talous-
ja velkaohjelman nimissä on tehty lyhytnäköisiä säästöjä esimerkiksi
lastensuojelusta ja monista muista palveluista, ja subjektiivista päivähoito-oikeutta
on rajattu. Emmekä ole ponnisteluistamme huolimatta onnistuneet irrottamaan
Vantaan Energia Oy:tä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Työtä on siis vielä
jäljellä!

Tänään Ylen vaalitentissä kovisteltiin puoluejohtajia
vaalilupauksista ja niiden pitämisestä. Vaaliohjelmissaan puolueet, myös
vihreät, kertovat tavoitteistaan. Kaikkia niitä ei (ainakaan yhdellä
vaalikaudella) voi saavuttaa, mutta me lupaamme ponnistella tärkeiksi
kokemiemme asioiden puolesta.

Keskeisimpiä niistä ovat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
laadun takaaminen, ympäristön ja ilmaston suojelu, heikoimpien puolustaminen ja
kaupungin elinvoiman vahvistaminen.

Vihreiden saavutuksista Vantaalla

Olen ollut pitkään Vantaan vihreiden keskeisissä tehtävissä. Siksi minulta kysytään vaalikentillä usein, että mitä me vihreät olemme saaneet aikaan.

Kysymys on visainen, koska meillä on nykyisessä valtuustossa
yhdeksän valtuutettua 67:stä. Valtuuston päätökset tehdään enemmistöllä – mitkä
päätöksistä ovat oikeasti sellaisia, joista voisimme ottaa kunnian itsellemme?

Keskisuuri ryhmä ei saa ainuttakaan asiaansa läpi omin
voimin. Valtuustossa tehdään päätöksiä enemmistöllä, ja siksi tarvitaan
neuvottelutaitoa ja myös kykyä kompromisseihin.

Viimeisen vuoden ajalta olen erityisen iloinen
saavutuksistamme vuoden 2017 budjetin yhteydessä. Vantaan ammattikoulun Varian
rahoitukseen saatiin 300 000 euron lisäys, jolla maan hallituksen tekemiä leikkauksia
loivennettiin, ja lisäksi Aikuisopistolle myönnettiin 100 000 euroa lisää
maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Vantaalla maahanmuuttajataustaisten
asukkaiden osuus on valtakunnan korkein, ja hyvän kotoutumisen keskeinen
edellytys on kielitaito. Nämä olivat vihreiden keskeisiä tavoitteita.

Toinen iso ilon aihe oli paperittomien terveydenhoitoa koskevan aloitteemme läpimeno kaupunginhallituksessa. Nyt paperittomat alaikäiset ja odottavat äidit tulevat saamaan terveydenhoitoa samalla tavoin kuin muutkin Vantaalla asuvat. Inhimillinen ratkaisu. Valtuustokäsittelyä vielä odotellaan.

Vantaalla on vietetty purojen ja jokien teemavuosia 2015 ja
2016 ja tämän vuoden teemana ovat lähimetsät. Ympäristöön ja lähiluontoon
liittyvät teemavuodet ovat hyvä tapa lisätä asukkaiden ja erityisesti lasten ja
nuorten arvostusta vantaalaista luonnonympäristöä kohtaan.

Sisäilmaongelmien esiinnostossa vihreän valtuustoryhmän
panos on ollut merkittävä. Työmme ansiosta sisäilmastosta huolehtiminen on
noussut Vantaan päätöksenteon keskiöön. Yhtenä esimerkkinä siitä, että ongelma
otetaan kaupungissa vakavasti, on Hämeenkylän moniongelmaisen koulun purkaminen
ja päätös uuden rakentamisesta. Tällä saralla työn on kuitenkin vielä
jatkuttava.

Kaikkia tavoitteitamme ei kuitenkaan ole saavutettu. Talous-
ja velkaohjelman nimissä on tehty lyhytnäköisiä säästöjä esimerkiksi
lastensuojelusta ja monista muista palveluista, ja subjektiivista päivähoito-oikeutta
on rajattu. Emmekä ole ponnisteluistamme huolimatta onnistuneet irrottamaan
Vantaan Energia Oy:tä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Työtä on siis vielä
jäljellä!

Tänään Ylen vaalitentissä kovisteltiin puoluejohtajia
vaalilupauksista ja niiden pitämisestä. Vaaliohjelmissaan puolueet, myös
vihreät, kertovat tavoitteistaan. Kaikkia niitä ei (ainakaan yhdellä
vaalikaudella) voi saavuttaa, mutta me lupaamme ponnistella tärkeiksi
kokemiemme asioiden puolesta.

Keskeisimpiä niistä ovat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
laadun takaaminen, ympäristön ja ilmaston suojelu, heikoimpien puolustaminen ja
kaupungin elinvoiman vahvistaminen.

Vihreiden saavutuksista Vantaalla

Olen ollut pitkään Vantaan vihreiden keskeisissä tehtävissä. Siksi minulta kysytään vaalikentillä usein, että mitä me vihreät olemme saaneet aikaan.

Kysymys on visainen, koska meillä on nykyisessä valtuustossa
yhdeksän valtuutettua 67:stä. Valtuuston päätökset tehdään enemmistöllä – mitkä
päätöksistä ovat oikeasti sellaisia, joista voisimme ottaa kunnian itsellemme?

Keskisuuri ryhmä ei saa ainuttakaan asiaansa läpi omin
voimin. Valtuustossa tehdään päätöksiä enemmistöllä, ja siksi tarvitaan
neuvottelutaitoa ja myös kykyä kompromisseihin.

Viimeisen vuoden ajalta olen erityisen iloinen
saavutuksistamme vuoden 2017 budjetin yhteydessä. Vantaan ammattikoulun Varian
rahoitukseen saatiin 300 000 euron lisäys, jolla maan hallituksen tekemiä leikkauksia
loivennettiin, ja lisäksi Aikuisopistolle myönnettiin 100 000 euroa lisää
maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Vantaalla maahanmuuttajataustaisten
asukkaiden osuus on valtakunnan korkein, ja hyvän kotoutumisen keskeinen
edellytys on kielitaito. Nämä olivat vihreiden keskeisiä tavoitteita.

Vantaalla on vietetty purojen ja jokien teemavuosia 2015 ja
2016 ja tämän vuoden teemana ovat lähimetsät. Ympäristöön ja lähiluontoon
liittyvät teemavuodet ovat hyvä tapa lisätä asukkaiden ja erityisesti lasten ja
nuorten arvostusta vantaalaista luonnonympäristöä kohtaan.

Sisäilmaongelmien esiinnostossa vihreän valtuustoryhmän
panos on ollut merkittävä. Työmme ansiosta sisäilmastosta huolehtiminen on
noussut Vantaan päätöksenteon keskiöön. Yhtenä esimerkkinä siitä, että ongelma
otetaan kaupungissa vakavasti, on Hämeenkylän moniongelmaisen koulun purkaminen
ja päätös uuden rakentamisesta. Tällä saralla työn on kuitenkin vielä
jatkuttava.

Kaikkia tavoitteitamme ei kuitenkaan ole saavutettu. Talous-
ja velkaohjelman nimissä on tehty lyhytnäköisiä säästöjä esimerkiksi
lastensuojelusta ja monista muista palveluista, ja subjektiivista päivähoito-oikeutta
on rajattu. Emmekä ole ponnisteluistamme huolimatta onnistuneet irrottamaan
Vantaan Energia Oy:tä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Työtä on siis vielä
jäljellä!

Tänään Ylen vaalitentissä kovisteltiin puoluejohtajia
vaalilupauksista ja niiden pitämisestä. Vaaliohjelmissaan puolueet, myös
vihreät, kertovat tavoitteistaan. Kaikkia niitä ei (ainakaan yhdellä
vaalikaudella) voi saavuttaa, mutta me lupaamme ponnistella tärkeiksi
kokemiemme asioiden puolesta.

Keskeisimpiä niistä ovat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
laadun takaaminen, ympäristön ja ilmaston suojelu, heikoimpien puolustaminen ja
kaupungin elinvoiman vahvistaminen.

Vihreiden saavutuksista Vantaalla

Olen ollut pitkään Vantaan vihreiden keskeisissä tehtävissä. Siksi minulta kysytään vaalikentillä usein, että mitä me vihreät olemme saaneet aikaan.

Kysymys on visainen, koska meillä on nykyisessä valtuustossa
yhdeksän valtuutettua 67:stä. Valtuuston päätökset tehdään enemmistöllä – mitkä
päätöksistä ovat oikeasti sellaisia, joista voisimme ottaa kunnian itsellemme?

Keskisuuri ryhmä ei saa ainuttakaan asiaansa läpi omin
voimin. Valtuustossa tehdään päätöksiä enemmistöllä, ja siksi tarvitaan
neuvottelutaitoa ja myös kykyä kompromisseihin.

Viimeisen vuoden ajalta olen erityisen iloinen
saavutuksistamme vuoden 2017 budjetin yhteydessä. Vantaan ammattikoulun Varian
rahoitukseen saatiin 300 000 euron lisäys, jolla maan hallituksen tekemiä leikkauksia
loivennettiin, ja lisäksi Aikuisopistolle myönnettiin 100 000 euroa lisää
maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Vantaalla maahanmuuttajataustaisten
asukkaiden osuus on valtakunnan korkein, ja hyvän kotoutumisen keskeinen
edellytys on kielitaito. Nämä olivat vihreiden keskeisiä tavoitteita.

Toinen iso ilon aihe oli paperittomien terveydenhoitoa koskevan aloitteemme läpimeno kaupunginhallituksessa. Nyt paperittomat alaikäiset ja odottavat äidit tulevat saamaan terveydenhoitoa samalla tavoin kuin muutkin Vantaalla asuvat. Inhimillinen ratkaisu. Valtuustokäsittelyä vielä odotellaan.

Vantaalla on vietetty purojen ja jokien teemavuosia 2015 ja
2016 ja tämän vuoden teemana ovat lähimetsät. Ympäristöön ja lähiluontoon
liittyvät teemavuodet ovat hyvä tapa lisätä asukkaiden ja erityisesti lasten ja
nuorten arvostusta vantaalaista luonnonympäristöä kohtaan.

Sisäilmaongelmien esiinnostossa vihreän valtuustoryhmän
panos on ollut merkittävä. Työmme ansiosta sisäilmastosta huolehtiminen on
noussut Vantaan päätöksenteon keskiöön. Yhtenä esimerkkinä siitä, että ongelma
otetaan kaupungissa vakavasti, on Hämeenkylän moniongelmaisen koulun purkaminen
ja päätös uuden rakentamisesta. Tällä saralla työn on kuitenkin vielä
jatkuttava.

Kaikkia tavoitteitamme ei kuitenkaan ole saavutettu. Talous-
ja velkaohjelman nimissä on tehty lyhytnäköisiä säästöjä esimerkiksi
lastensuojelusta ja monista muista palveluista, ja subjektiivista päivähoito-oikeutta
on rajattu. Emmekä ole ponnisteluistamme huolimatta onnistuneet irrottamaan
Vantaan Energia Oy:tä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Työtä on siis vielä
jäljellä!

Tänään Ylen vaalitentissä kovisteltiin puoluejohtajia
vaalilupauksista ja niiden pitämisestä. Vaaliohjelmissaan puolueet, myös
vihreät, kertovat tavoitteistaan. Kaikkia niitä ei (ainakaan yhdellä
vaalikaudella) voi saavuttaa, mutta me lupaamme ponnistella tärkeiksi
kokemiemme asioiden puolesta.

Keskeisimpiä niistä ovat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
laadun takaaminen, ympäristön ja ilmaston suojelu, heikoimpien puolustaminen ja
kaupungin elinvoiman vahvistaminen.

Vihreiden saavutuksista Vantaalla

Olen ollut pitkään Vantaan vihreiden keskeisissä tehtävissä. Siksi minulta kysytään vaalikentillä usein, että mitä me vihreät olemme saaneet aikaan.

Kysymys on visainen, koska meillä on nykyisessä valtuustossa
yhdeksän valtuutettua 67:stä. Valtuuston päätökset tehdään enemmistöllä – mitkä
päätöksistä ovat oikeasti sellaisia, joista voisimme ottaa kunnian itsellemme?

Keskisuuri ryhmä ei saa ainuttakaan asiaansa läpi omin
voimin. Valtuustossa tehdään päätöksiä enemmistöllä, ja siksi tarvitaan
neuvottelutaitoa ja myös kykyä kompromisseihin.

Viimeisen vuoden ajalta olen erityisen iloinen
saavutuksistamme vuoden 2017 budjetin yhteydessä. Vantaan ammattikoulun Varian
rahoitukseen saatiin 300 000 euron lisäys, jolla maan hallituksen tekemiä leikkauksia
loivennettiin, ja lisäksi Aikuisopistolle myönnettiin 100 000 euroa lisää
maahanmuuttajien kielikoulutukseen. Vantaalla maahanmuuttajataustaisten
asukkaiden osuus on valtakunnan korkein, ja hyvän kotoutumisen keskeinen
edellytys on kielitaito. Nämä olivat vihreiden keskeisiä tavoitteita.

Toinen iso ilon aihe oli paperittomien terveydenhoitoa koskevan aloitteemme läpimeno kaupunginhallituksessa. Nyt paperittomat alaikäiset ja odottavat äidit tulevat saamaan terveydenhoitoa samalla tavoin kuin muutkin Vantaalla asuvat. Inhimillinen ratkaisu. Valtuustokäsittelyä vielä odotellaan.

Vantaalla on vietetty purojen ja jokien teemavuosia 2015 ja
2016 ja tämän vuoden teemana ovat lähimetsät. Ympäristöön ja lähiluontoon
liittyvät teemavuodet ovat hyvä tapa lisätä asukkaiden ja erityisesti lasten ja
nuorten arvostusta vantaalaista luonnonympäristöä kohtaan.

Sisäilmaongelmien esiinnostossa vihreän valtuustoryhmän
panos on ollut merkittävä. Työmme ansiosta sisäilmastosta huolehtiminen on
noussut Vantaan päätöksenteon keskiöön. Yhtenä esimerkkinä siitä, että ongelma
otetaan kaupungissa vakavasti, on Hämeenkylän moniongelmaisen koulun purkaminen
ja päätös uuden rakentamisesta. Tällä saralla työn on kuitenkin vielä
jatkuttava.

Kaikkia tavoitteitamme ei kuitenkaan ole saavutettu. Talous-
ja velkaohjelman nimissä on tehty lyhytnäköisiä säästöjä esimerkiksi
lastensuojelusta ja monista muista palveluista, ja subjektiivista päivähoito-oikeutta
on rajattu. Emmekä ole ponnisteluistamme huolimatta onnistuneet irrottamaan
Vantaan Energia Oy:tä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Työtä on siis vielä
jäljellä!

Tänään Ylen vaalitentissä kovisteltiin puoluejohtajia
vaalilupauksista ja niiden pitämisestä. Vaaliohjelmissaan puolueet, myös
vihreät, kertovat tavoitteistaan. Kaikkia niitä ei (ainakaan yhdellä
vaalikaudella) voi saavuttaa, mutta me lupaamme ponnistella tärkeiksi
kokemiemme asioiden puolesta.

Keskeisimpiä niistä ovat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
laadun takaaminen, ympäristön ja ilmaston suojelu, heikoimpien puolustaminen ja
kaupungin elinvoiman vahvistaminen.