Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tänään antanut ratkaisunsa TEMin energiaosaston ylijohtaja Taisto Turusen esteellisyydestä ydinvoimalupien valmistelussa. Jonkan mukaan Turusen osalta ”valmistelua on rasittanut puolueettomuutta kohtaan tunnettavaa luottamusta vaarantava asetelma”. Oikeuskansleri ei kuitenkaan katso, että hänellä olisi oikeudellisia perusteita ryhtyä toimenpiteisiin, koska ”tämän ei voida todeta vaikuttaneen päätökseen”.

Kummallinen kaksipäinen ratkaisu: jos valmistelija on jäävi niin hän on jäävi! Silloin kansalaisten luottamus valmistelun riippumattomuuteen on menetetty – riippumatta valmistelun lopputuloksesta. Jäävi henkilö ei voi osallistua asian käsittelyyn.

Niinpä minusta näyttää siltä, että Turusen jääviyden johdosta ydinenergialain mukaisten periaatepäätösten valmistelu täytyy tehdä uudestaan.

Ydinvoimapäätösten osalta on nyt ilmassa niin paljon erilaista häikkää, että koko prosessi pitää viheltää toviksi poikki. Olisi viisasta selvittää pohjamutia myöten Turusen jääviyden lisäksi myös ns. osakkuussähkö- eli mankala-periaatteen lainmukaisuus, sekä teettää puolueettomilla tahoilla selvitykset mahdollisen ydinvoimarakentamisen vaikutuksista ilmastopäästöihin, uusiutuvan energian sitoumuksiin, työllisyyteen sekä sähkömarkkinoihin (hinta, tuonti ja vienti).

Ydinvoimapäätökset on tuotu eduskuntaan puutteellisten selvitysten varassa. Nyt olisi korkea aika korjata tämä tilanne.

Sadan vuoden päähän ulottuvia megaluokan päätöksiä ei pidä tehdä vajavaisella tietopohjalla.

Eikä isoja päätöksiä ole viisasta viedä maaliin, kun päätösten juridisesta pohjasta on esitetty hyvin perusteltuja epäilyjä.