Demarien puoluehallitus hyväksyi kuluneella viikolla raportin metropolin kehittämisestä. Peruslähtökohdiltaan malli on terve: metropolitason päätöksenteko koottaisiin 101-jäseniselle metropolivaltuustoll e.

On selvää, että kuntien ja kaupunkien välinen kilpailu hyvistä veronmaksajista ja yrityksistä on kokonaisuuden kannalta haitallista. Seudun maankäytön, liikenteen ja asumisen kehittäminen vaatii laajempaa näkemystä. Demarit ehdottavat seuraavaan hallitusohjelmaan erityisen metropolilain säätämistä; minä ostan tämän ehdotuksen suoralta kädeltä.

Kuntien nykyinen vapaaehtoinen yhteistyö on monimutkaista ja raskasta ja lisäksi demokratia toteutuu heikosti. Uutta ja selkeää hallintomallia tarvitaan kipeästi.

Yksityiskohdissa on toki vielä miettimistä ja hiomista. Demarit ovat päätyneet esittämään HUSin pitämiseen erillisenä organisaationa, mutta minusta sosiaali- ja terveydenhuollon kokoamista metropolihallinnon yhteyteen on ainakin syytä vakavasti tutkia. Samoin seudun ympäristöpalvelut (HSY) voisivat kuulua metropolikokonaisuuden piiriin, ettei limittäisiä organisaatioita olisi turhan monia.

Joka tapauksessa sosiaalidemokraattien ehdotus on tervehenkinen ja oikeansuuntainen. Metropolialueen uhat ja mahdollisuudet vaativat uudenlaisia rakenteita.