Eduskunta hyväksyi sekä Teollisuuden Voiman että Fennovoiman periaatepäätöshakemu kset uusien ydinvoimaloiden rakentamiseksi, ja vieläpä aika karuin numeroin. Näin Suomi on valinnut tien, jossa kestävän energiajärjestelmän kehittäminen ja rakentaminen siirtyy yhä kauemmaksi.

Ydinvoiman massiivinen lisärakentaminen syö panoksia ja mielenkiintoa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kehittämiseltä. Sähköä on tulossa tarjolle paljon yli oman tarpeemme – ei ole enää kannustetta kehittää vaihtoehtoisia polkuja.

Samalla Suomesta tulee ylivoimaisesti maailman suurin ydinjätteen tuottaja asukasta kohden laskettuna.

Päätökset tehtiin vastoin kansan enemmistön mielipidettä. Tein käsittelyn aikana esityksen, että jatkossa mahdollisesti ilmaantuvat uudet ydinvoimahakemukset saatettaisiin kansanäänestykseen, jotta tämänkaltainen tilanne ei enää voisi toistua. Luonnollisesti tämäkin ehdotus kaatui äänestyksessä.

Mieliala on nyt matalalla.

Elämä kuitenkin jatkuu, ja samoin jatkuu työ vihreämmän ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Tämä taistelu hävittiin mutta vielä tulee niitäkin tilanteita, joissa ympäristön, luonnon ja kestävän tulevaisuuden puolella olevat voittavat!