Vaikka nykyisellään kaikki puolueet kilvan esittävät ”vihreitä” ajatuksia, maalaavat mainoksiaan vihreän eri sävyillä ja valmistautuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan/sopeutumiseen, on muistettava että nämä ajatukset perustuvat usein Vihreiden määrätietoiseen ja sinnikkääseen työskentelyyn – kaikissa luottamustehtävissä. Vihreiden näkemysten eteenpäin vieminen ei aina ole ollut helppoa, asenteet eivät muutu yhdessä yössä, mutta olemme saavuttaneet pitkän ja perusteellisen sinnikkään työn tuloksena arvostusta kaupungin virkamieskunnassa ja sitä kautta olemme kyenneet vaikuttamaan asioiden valmisteluun.

Vihreiden aloitteesta ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristöjohtaminen ovat keskeisessä asemassa kaupungin toimintastrategiassa.

Olemme vaikuttaneet ratkaisevasti Sipoonkorven metsäalueiden suojeluun ja todennäköisen kansallispuiston syntyyn. Vihreiden aloitteesta Vantaan omistamat maa-alueet Sipoonkorvessa on vaihdettu valtion kanssa tulevan suojelualueen pesämunaksi. Kannatamme kansallispuiston laajinta vaihtoehtoa.

Edelleen aloitteemme metsäluonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi ovat saaneet aikaiseksi pysyviä asennemuutoksia kaupungin tapaan hoitaa metsiä.

Kaavoittajan ekologinen muistilista luotiin ja otettiin käyttöön vihreiden aloitteesta. Ekologiseen muistilistaan on koottu ekologiseen näkökulmaan liittyviä asioita, joita voidaan huomioida kaavoituksessa. Listaa on sen jälkeen käytetty aktiivisesti asemakaavatyössä. Vihreät saivat uuteen yleiskaavaan luo-alueet (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet) sekä tulevaisuuden tarpeita palvelevat raitiovaunureitit.

Vihreiden aloitteesta Marja-Vantaan tulevan kaupunginosan suunnittelun lähtökohtina ovat ekologisuus, kestävä kehitys ja kevyen liikenteen suosiminen. Vihreät ovat myös aktiivisesti käyneet valmisteluaikana ideologista keskustelua projektiryhmän kanssa varmistaakseen kaupunginosan suunnittelussa luvatun linjan jatkuvuuden. Edustajamme kaupunginvaltuustossa, -hallituksessa ja lautakunnissa valvovat alueen toteutusta sen nyt alkaessa rakentua.

Opiskelijoiden joukkoliikenneavustuksen nostaminen muiden pääkaupunkiseudun kuntien tasolle oli myös pitkälti Vihreiden ansiota.

Vihreät olivat ensimmäisinä keskustelemassa ja edellyttämässä hulevesiasioiden järjestämistä nykyistä kestävämmälle pohjalle. Tähän asiaan liittyvät oleellisesti myös muut kaupungin pienvedet ja niiden arvojen kartoitus ja tarvittavien kunnostus- ja suojelutoimenpiteiden käynnistäminen.

Perheväkivallan ehkäisyohjelma perustuu vihreän valtuutetun Ulla Anttilan aloitteeseen.

Vihreiden aloitteesta tämän vuoden talousarvioon otettiin diabeteksen ehkäisyohjelma ja kartoitus kehitysvammaisten asemasta.

Vihreiden aloitteesta kirjastomäärärahoja nostettiin muun pääkaupunkiseudun kanssa samalle tasolle.

Tasa-arvoa edistävissä toimenpiteissä vihreiden merkitys on ollut suuri. Kaupungin hallinnosta löytyy jo useita Suvauksen (=sukupuolivaikutusten arviointi) sisällön ymmärtäviä henkilöitä.

Vihreillä oli myös suuri rooli siinä, että varhaiskasvatus siirrettiin sosiaali- ja terveystoimesta opetustoimen alaisuuteen ja että asukaspalveluista ja vapaa-ajasta muodostettiin uusi toimiala. Vaikutimme myös siihen, että ostopalvelusopimuksia vaihtoehtopedagogisten steiner-, montessori- ym päiväkotien sekä vieraskielisten päiväkotien kanssa jatkettiin. Olemme vaikuttaneet siihen että perusopetuksen ryhmäkokoja on pienennetty ja kouluavustajien määrään ja palkkauksen ympärivuotistamiseen on kiinnitetty huomiota.