Budjettiriihessä väännettiin Itämeren suojeluun kolmen miljoonan euron määräraha, jonka valtiovarainminister iö oli sieltä poistanut. Hyvä niin – vaikka ei tällä satsauksella vielä ihmeitä tehdä.

Kyseiset kolme miljoonaa suunnataan lähinnä tutkimukseen ja kokeiluhankkeisiin. Varsinainen Itämeren pelastaminen jää tulevien hallitusten huoleksi.

Rahalla on tarkoitus jatkaa Varsinais-Suomen maatalouden Teho-hanketta, jossa etsitään tilakohtaisesti tehokkaimpia päästövähennystoimia. Lisäksi on aikomus käynnistää erinäisiä muita projekteja mm. turvetuotannon ja metsätalouden vesistöhaittojen vähentämiseksi. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kartoittaminen jatkuu, kun Velmu saa jatkorahoitusta.

Nämä kaikki ovat tarpeellisia hankkeita, jotta Itämeren suojelun tietopohja vahvistuu.

Ratkaisevat askeleet jäävät kuitenkin vielä ottamatta. Toivottavasti seuraava hallitus oikeasti ottaa Itämeren pelastamisen sydämen asiakseen.