Hallituksen esitys vihreästä verouudistuksesta on perustaltaan terve ja oikeansuuntainen. Energiaveroja korotetaan ja niiden määrä sidotaan hiilipäästöihin, energiasisältöön sekä muihin päästöihin. Maakaasun reipas veronkorotus on kuitenkin johtamassa tavoitteiden vastaisesti kivihiilen suosimiseen.

Maakaasu on fossiilinen polttoaine, ja sen palamistuotteena syntyy hiilidioksidia. Tuotettua energiayksikköä kohden hiilipäästöt ovat kuitenkin tuntuvasti pienemmät kuin kivihiilellä, ja myös esimerkiksi hiukkaspäästöt ovat olemattomat. Kaasu on huomattavasti pienempi paha kuin hiili.

Nyt näyttää siltä, että hallituksen veronkorotukset tulevat vähentämään maakaasun käyttöä. Sähköä ja lämpöä tullaan tuottamaan yhä enemmän kivihiilellä. Esimerkiksi Vantaan Energia käyttää nykyisin hiiltä ja kaasua suhteessa 40 – 60 prosenttia, mutta tämän hetken ennuste ensi vuodelle on 55 – 45 %. Kivihiilen poltto on yksinkertaisesti kannattavampaa.

Näin ei saa olla. Energiaverotuksen pitää nimenomaan olla sellaista, että ympäristöystävällisemmät tuotteet ovat halvempia.