Valtuustoaloite vähäpäästöisten ajoneuvojen hankkimiseksi kaupungin käyttöön

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin käyttöön hankitaan jatkossa ainoastaan vähäpäästöisiksi luokiteltavia ajoneuvoja.

Kaupungin käyttöön hankittavien henkilöautojen tulee olla joko maakaasu-, biokaasu- tai sähköautoja tai bensiini- ja dieselautoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 110 g/km ja  hiukkaspäästöt alle 0,005 g/km. Kuljetuskäyttöön voitadaan hankkia bensiini- ja dieselhenkilöautoja (ml. hybridit), joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 150 g/km.

Raskaan kaluston osalta tulee suosia EEV-ajoneuvoja.

Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta vähentää omalta osaltaan kaupungin tuottamien CO2-päästöjen määrää ja auttaa kaupunkia pääsemään lähemmäksi Vantaa-sopimuksessa sovittua vuotuista 5% päästövähennystä.

Mikko Mäkelä