Valtuustoaloite toteutuneiden investointien raportoinnista

24.9.2012
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginvaltuustolle tuodaan vuosittain tiedoksi edellisen vuodenaikana valmistuneet uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet sekä merkittävimmät kadunrakennus-ja kunnallistekniset hankkeet sekä tieto toteutuneiden hankkeiden lopullisista kustannuksista.Mikäli hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio on ylittynyt tai rakentamisen aikataulu viivästynyt,tulee lisäksi selvittää ylityksiin tai viivästymisiin johtaneet tekijät

Aloite kaavamuutoksen nro 860500 käsittelemiseksi uudelleen

23.5.2011
(Yhdessä Jussi Saramon kanssa)
Rakennustyöt Ampiaisentiellä on keskeytetty hallinto-oikeuden päätöksellä. Alueen asukkaiden jakaupungin etu on käsitellä asia uudelleen ns. puhtaalta pöydältä, asukkaiden mielipide ja syntynyt uusitilanne huomioiden.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaavamuutos nro 860500 käsitellään uudelleen kokonaanuuden arvioinnin pohjalta

Aloite vähäpäästöisten ajoneuvojen hankkimiseksi kaupungin käyttöön

25.10.2010
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupungin käyttöön hankitaan jatkossa ainoastaan vähäpäästöisiksiluokiteltavia ajoneuvoja.
Kaupungin käyttöön hankittavien henkilöautojen tulee olla joko maakaasu-, biokaasu- tai sähköautojatai bensiini- ja dieselautoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 110 g/km ja hiukkaspäästöt alle 0,005g/km. Kuljetuskäyttöön voidaan hankkia bensiini- ja dieselhenkilöautoja (ml. hybridit), joiden hiilidioksidipäästötovat alle 150 g/km.
Raskaan kaluston osalta tulee suosia EEV-ajoneuvoja.
Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta vähentää […]

Aloite Myyrmäessä sijaitsevan tontti numero 15677:n muuttamiseksi lasten leikkipuistoksi

31.8.2009
Myyrmäessä Myyrmäenraittiin, Vaskivuorentiehen ja Pyörrekujaan rajoittuvalla tontilla 15677 onollut vuosien ajan lasten leikkipuisto. Puisto on toiminut aikaisemmin avoimen päiväkodin pihana,mutta avoimen päiväkodin lopetettua toimintansa puisto on jäänyt yleiseksi leikkipuistoksi. Asemakaavassatontti on kuitenkin määritelty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), mikä on aiheuttanutsen, että viheralueyksikkö on ollut haluton huolehtimaan puiston kehittämisestä, ja ainoastaan välttämättömimmätylläpitotyöt on tehty. Puisto on […]

Aloite luvallisten graffitipaikkojen kokeilemisesta ja graffitigallerian sijoittamisesta Hämeenlinnantien varteen

2.3.2009
(Yhdessä Eero Väätäisen, Jussi Saramon ja Sirpa Kauppisen kanssa)
Bruggen kaupunki muutti 2000-luvun alussa strategiaansa suhtautumisessa graffitteihin ja tageihin. Projektin englanninkielinen nimi Graff ‘n Art, a PositiveGraffiti Policy in the City of Bruges kuvaa hyvin toimintalinjan muutosta.Graffitit tunnustettiin taidemuodoksi, joka tarvitsee omat julkisetpaikkansa. Samalla kehitettiin yhteistyötä graffitimaalareiden javiranomaisten kesken. Yhteistyössä on sovittu linjauksia siitä, mitkä ovatehdottoman […]