Sipoonkorven kauan kaivattu kansallispuisto on taas askeleen lähempänä: luonnos hallituksen esitykseksi on lähtenyt lausuntokierrokselle. Meininkinä on, että puiston perustaminen tulisi eduskunnan käsittelyyn jo ennen joulua, jolloin asian saaminen päätökseen tapahtuisi vielä tällä hallituskaudella. Hieno juttu!

Nyt käsittelyyn tuleva esitys on aika minimalistinen: kansallispuistoon esitetään vain valtion jo omistamat luonnonsuojelualueet, yhteensä reilut 1800 hehtaaria. Teksteissä kuitenkin mainitaan, että jatkossa on tarkoitus maanvaihtojen kautta saada mukaan Helsingin omistamia maita (600-700 ha) ja mahdollisesti, vapaaehtoisuuteen pohjautuen, myös yksityismaita METSO-ohjelman kautta. Ekologisten käytävien kohtalo jätetään Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisessä osayleiskaavassa ratkaistaviksi.

Puistoesitys näyttää siis kokonaisuutena katsoen melko hyvältä, joskin rannikon Natura-alueiden jättäminen pois kokonaisuudesta on omituista. Niiden liittäminen puistoon lisäisi sen monipuolisuutta ja merkittävyyttä eikä olisi keneltäkään pois: ne on joka tapauksessa jo rajattu pois muulta maankäytöltä.

Etenkin opetus- ja retkeilykäytön näkökulmasta rannikkoalueiden kuuluminen kansallispuistoon olisi erittäin perusteltua. No, ehkäpä ne tulevaisuudessa vielä liitetään kokonaisuuteen. Teksteissä ei ole mainittu niitä lainkaan; positiivisesti tulkiten siis ”ovi on raollaan”.

Puistoesityksen suppeutta perustellaan sillä, että Helsingin ym liitosmaita ei ehdittäisi neuvotella valmiiksi tämän hallituskauden aikana. Siksi on parempi perustaa nyt nopeasti suppeampi puisto, jota voidaan jatkossa laajentaa. Perustamispäätös on tärkein, yksityiskohtia ehditään fiilailla myöhemminkin. Myös Nuuksio on laajentunut vuosien varrella merkittävästi.

Tämä on tietysti ihan OK näin, mutta miksi asian kanssa piti turata näin kauan? Hallituskautta on takana jo kolme ja puoli vuotta – kyllä kai kiire tulee, kun vuosikaudet vain maataan ja syljeskellään kattoon!