*Kirjoitus julkaistu Asukkaiden Vantaa -lehdessa marraskuussa 2010*

Pahoinvointi lisääntyy. Vuoden aikana lähes joka kymmenes aikuinen käyttää mielialalääkkeitä. Mielenterveysongelmat ovat 2000-luvulla muodostuneet suomalaisten kansansairauksiksi. Taloudellinen ahdinko, ylivelkaantuminen, päihdeongelmat, syrjäytyminen, huono työilmapiiri, yhteisöllisyyden puute, osattomuus sekä yleinen yhteiskunnan eriarvoistuminen ja odotuksen yksilöä kohtaan ovat usein vaikuttamassa mielenterveyden pettämiseen.

Meillä Vantaalla monet asiat menevät aivan retuperälle, mikäli tulevaisuudessa lakkautetaan terveyskeskuksia ja samalla mielenterveys potilaiden lähiterveyspalvelut viedään kauemmas. On mielenterveyspotilaita, jotka tarvitsevat säännöllistä jatkohoitoa terveysasemilla ja siksi on ensisijaisen tärkeää säilyttää nykyiset palvelut ennallaan potilaiden omassa kaupunginosassa. Potilailla voi olla sellaisia oireita kuten ahtaanpaikankammo tai paniikkihäiriö, jotka voivat estää liikkumisen julkisissa kulkuneuvoissa. Kuinka näiden ihmisparkojen kävisi, mikäli terveysasemien karsinta toteutuisi?

Peijaksen sairaala ei kykene vastaamaan hoitotarpeeseen täynnä olevilla osastoillaan. Peijaksen ensiapu tarjoaa lääkkeitä akuutn ja ensisijaisen hoidon tarpeessa oleville potilaille, mutta tämä apu lievittää oireita vain hetkellisesti. Mielenterveyden hoidossa on tärkeintä paneutua sairauden syihin, pelkkä lääkitys riittää harvoin.

Vantaalle olisi syytä perustaa valvottuja asuntoloita mielenterveyskuntoutujille sekä aspergeria poteville ja autisteille. Näissä tulisi olla riittävät lääkäri-, hoito-, ja kuntoutusresurssit. Asuntoloissa olisi pääasiassa pitkäaikaispaikkoja niille, joiden asuminen kotona ja kuntoutuminen ei muuten suju. Niissä asukkaat saisivat avun akuutteihin tilanteisiinsa. Olisi tärkeää saada Vantaalle kunnallista tuettua asumista palvelemaan sellaisia, joilla ei välttämättä ole ketään, kenen puoleen kääntyä.

Jarno Eskelinen
SKP:n Vantaan kaupunkijärjestön aktiivi

Antti Hartikainen
puheenjohtaja, Vantaan Vasemmistonuoret

Juhis Ranta
puheenjohtaja, Vantaan Vihreät nuoret ja opiskelijat