*Mielipidekirjoitus*
*Julkaistu Helsingin sanomissa 25.11.2010*

Nuorisojärjestöjen takana on aina jokin ideologia

Kaupunginvaltuutettu Timo Uppala (ps) vaati (HS Mielipide 22.11)
poliittisten nuorisojärjestöjen avustusten lakkauttamista. Hän siirtäisi
avustukset poliittisesti sitoutumattomaan lasten- ja nuorten toimintaan.

Kansalaisyhteiskunnassa on tärkeää olla moninainen järjestökenttä, jossa
toimii sekä puoluepoliittisia että puolueista riippumattomia järjestöjä.

Sitoutumattomat nuorisojärjestöt vaikuttavat päätöksentekoon lobbaamalla
ja luomalla painetta. On tärkeää, että on myös järjestöjä, jotka
vaikuttavat suoraan demokraattiseen prosessiin. Poliittisten
nuorisojärjestöjen yksi tehtävä on vahvistaa nuorten poliittista
aktiivisuutta ja tuoda nuorten ääntä esiin. Nuoria ei pidä sulkea
demokratian ulkopuolelle.

Nuoria on päättäjissä todella vähän suhteutettuna nuorten osuuteen
väestöstä. Nuoria koskevia päätöksiä tehdään ilman, että he pystyvät
vaikuttamaan niihin. Poliittiset nuorisojärjestöt tukevat nuoria
ehdokkaita, joilla ei muuten olisi mahdollisuuksia päästä läpi.

Järjestöt edistävät nuorten äänestysaktiivisuutta sitouttamalla nuoria
demokratiaan ja kampanjoimalla vaalien alla nuoria koskevista asioista.
Varsinkin vaalien alla niillä pitää olla resursseja kohdata nuoria ja
tuoda politiikkaa esimerkiksi kouluihin ja nuorisotaloille.

Järjestöille pitää jakaa rahaa niiden toiminnan laajuuden perusteella.
Pieni, mutta aktiivinen järjestö voi siten saada enemmän tukea kuin suuri
järjestö, jolla ei ole toimintaa.

Kaikkien järjestöjen taustalta löytyy jonkinlainen ideologia, ja on vaikea
määritellä, mitkä näistä ovat poliittisia järjestöjä, joita Uppalan
mukaan ei saisi tukea. Tärkeintä on, että nuorille löytyy erilaisia
harrastuksia ja vaikutuskanavia poliittisen kartan jokaiselta laidalta.

Verna Castrén
Helsingin Vihreät Nuoret

Juhis Ranta
Vantaan Vihreät Nuoret

Hanna Järvisalo
Espoon Vihreät Nuoret