(Julkaistu HS 11.1.2011)

Toimittaja Marja Salmela kirjoitti (HS Kotimaa 9.1.) kauppakeskusten rakentamisen aiheuttamasta vanhojen keskustojen autioitumisesta.

 Keskustojen autioituminen luo turvattomuutta ja vähentää viihtyisyyttä, mutta kauppakeskusten määrän lisääntyminen tuo mukanaan myös kansalaisyhteiskunnan toteutumiseen liittyviä ongelmia.

 Vaikka kauppakeskuksissa syntyy illuusio yhteisestä tilasta, ne eivät ole samalla tavalla julkista tilaa kuin kaupunkien kadut, torit ja puistikot. Kauppakeskuksissa oleilua ja toimimista kontrolloivat kaupallisen toimijan laatimat säännöt, jotka eivät useinkaan salli sellaista perusoikeuksiin kuuluvaa kansalaistoimintaa, joka julkisissa kaupunkitiloissa on mahdollista.

Ihmisten siirtyessä kaupunkien keskustoista kauppakeskuksiin monenlainen kansalaistoiminta- ja vaikuttaminen käy mahdottomaksi. Kauppakeskuksessa esimerkiksi mielenosoituksen järjestäminen tuskin onnistuu.

MIKKO MÄKELÄ VANTAA