Vantaan vihreä valtuustoryhmä linjasi kokouksessaan 13.1. kantojaan metropolialueen kehittämiseksi. Vihreän valtuustoryhmä pitää erityisen tärkeänä lähidemokratian vahvistamista, mikä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi lähipalveluista, sekä paikallisista asemakaavoista päättävien kaupunginosavaltuustojen avulla. “Kuntalaisten on päästävä vaikuttamaan entistä paremmin omaa arkea ja asuinympäristöä koskeviin asioihin.”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen toteaa.

Valtuustoryhmä kannattaa myös yksimielisesti kaksiportaisen seutuhallinnon perustamista. Vantaan vihreiden näkemyksen mukaan seutuhallinto parantaisi alueen kokonaisvaltaista kehittämistä maankäytön, asumisen, liikenteen ja ympäristön osalta. Muuten uhkana on seudun pirstaloituminen vaurastuviin ja taantuviin alueisiin. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen yleiskaavan korvaava metropolikaava jäntevöittäisi alueen suunnittelua ja kehittämistä. “Haluamme, että Helsingin seudusta muodostuu maailman ensimmäinen hiilivapaa metropoli. Tämä onnistuu ainoastaan kokonaisvaltaisella metropolialueen kehittämisellä “, Kostilainen linjaa

“Tällä hetkellä ylikunnallisia tehtäviä hoitavien kuntayhtymien ja osakeyhtiöiden (mm.  HSL, HSY ja keskiasteen oppilaitoskuntayhtymät sekä ammattikorkeakoulut) saaminen suoralla kansanvaalilla valitun seutuvaltuuston alaisuuteen parantaisi demokratian toteutumista metropolialueella”,  toteaa valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mikko Mäkelä. Samassa yhteydessä tulisi selvittää koko terveydenhuollon keskittämistä metropolihallinnolle osana terveydenhuollon kokonaisuudistusta.  “Lähipalveluista, kuten peruskouluista, päiväkodeista ja paikallisista vapaa-ajan palveluista pitää kuitenkin päättää jatkossakin paikallisesti ”, Mäkelä jatkaa.

Lisätietoja:
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen puh. 044 5840 164
Valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Mikko Mäkelä puh. 050 341 7386