Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamista käsitellyt työryhmä on jättänyt tänään mietintönsä maa- ja metsätalousministeriölle. Työryhmä tekee koko joukon myönteisiä ehdotuksia, joiden myötä avohakkuu-monokulttuuri saadaan meiltä loppumaan. Vihdoinkin valoa tähän ikuisuusaiheeseen!

Työryhmän työn taustalla on metsänkäsittelytapojen monipuolistamisen tarve. Metsänomistajien arvot ovat takavuosikymmenistä muuttuneet, ja monet haluaisivat pitää metsänsä metsän näköisinä, vaikka ottaisivatkin sieltä puunmyyntituloja. Myös luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen suunnalta on paineita metsien hoitotapojen muutoksiin.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan erirakenteinen metsänkasvatus (jatkuva kasvatus) on myös taloudellisesti yhtä edullista tai jopa edullisempaa omistajalle kuin perinteinen päätehakkuutouhu. Lisäksi tuloja kertyy tasaisemmin.

Työryhmän ehdotuksien mukaan metsälakia tullaan väljentämään niin, että metsänomistaja voi nykyistä paljon vapaammin valita tavan jolla metsiään hoitaa. Tämä tulee varmasti vähentämään avohakkuita, mikä on yksinomaan hyvä asia sekä virkistyksen että luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ja monet metsänomistajat tulevat onnellisemmiksi – heidä ei enää tarvitse käydä käräjiä jos eivät avohakkaa.

Nyt vain pykälät nopeasti valmisteluun niin, että uljas uusi metsälaki voidaan hyväksyä heti tulevan eduskunnan alkutaipaleella!