Lapsilisät ovat viime aikoina olleet puheenaiheena. On esitetty vaatimuksia rikkaiden lapsilisien leikkaamisesta. Tämä olisi järkevää.

Lapsilisän tarkoitus on lieventää lapsen hankinnasta aiheutuvia kuluja. Nyt, kun edessä on ajat, jolloin on tarvetta leikkauksille, lapsilisä olisi hyvä leikkauksen kohde. Perheet, joissa vanhempien tulot on vaikkapa yli 5 000 €, ovat sen verran varakkaita, että lapsesta aiheutuneet kulut pystytään maksamaan. Eikä se 100 euron menetys niin suuri ole.

Sen sijaan toimeentulotuki. Jos elät toimeentulotuella ja saat lapsen ja lapsilisää, leikataan saatu lapsilisä toimeentulotuesta pois. Eli nykyjärjestelmässä lapsilisä on pieni bonus rikkaille lapsen hankkimisesta. Tätä korostaa myös lapsilisän kasvaminen sitä mukaan, kuinka mones lapsi on tuloillaan. Ensimmäisestä lapsesta saa 100€/kk, toisesta 110,50€/kk, kolmannesta 141€/kk, neljännestä 161,50€/kk, ja seuraavista 182€/kk.

Vaatimuksia:
-Jos vanhempien tulot ylittävät 5 000€/kk, ei heille makseta lapsilisiä.
-Lapsilisää ei leikata toimeentulotuesta.
-Lapsilisän tulee olla seuraavasta lapsesta aina pienempi kuin edellisestä.

Tässä on hyvä kirjoitus lapsilisästä.