Tänään eduskunnan ympäristövaliokunta sai vihdoin kauan hillotun hajajätevesiasian ratkaistuksi. Ympäristönsuojelun tasosta ei olennaisesti tingitä, terveen järjen mukaiset joustot puhdistusvaatimuksista ovat mahdollisia ja kaikkiaan pykäläviidakko selkenee. Jokohan asian julkinen repostelu hiljenisi ja päästäisiin oikeasti parantamaan haja-asutuksen jätevesisysteemeitä?

Ympäristövaliokunta on työstänyt asiaa pitkään, ja mietintömme on ilahduttavasti lähes yksimielinen. Viimevuotisen julkisuusmyllytyksen jälkeen tämä on hyvä saavutus, varsinkin kun muistetaan että vaalit ovat jo ovella!

Uudistuksen merkittävin pointti on se, että aiempi lievennetty puhdistustaso on nyt muutettu perusvaatimustasoksi. Biologisen hapenkulutuksen puhdistustasoksi edellytetään 80 prosenttia, fosforin 70 % ja typen 30 %. Herkillä alueilla kuten rannoilla ja pohjavesialueilla sovelletaan tiukempia normeja, jotka säädetään kuntakohtaisesti.

Näin toteutuu maalaisjärjellä helposti hyväksyttävä porrastus: kaikilta kiinteistöiltä edellytetään kohtuullista perustasoa ja herkästi pilaantuvilla paikoilla tiukempia vaatimuksia. Perustaso vastaa Itämeren suojelukomission HELCOMin suosituksia.

Näillä ratkaisuilla pystytään turvaamaan lähiympäristön pohjavesien ja rantojen hyvä tila sekä myös selkeästi vähentämään Itämereen valuvaa kuormitusta. Siksi vihreät ovat valmiita tämän hyväksymään.

Myös asukkaan henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella voi saada lykkäystä tai vapautuksen vaatimuksista, jos talo ei ole erityisen herkällä alueella. Lain voimaantulohetkellä 68 vuotta täyttäneet saavat vapautuksen ja pitkäaikaistyöttömät tai -sairaat voivat saada viiden vuoden lykkäyksen.

Perustason vaatimukset täyttyvät useimmissa tapauksissa kolmella sakokaivolla ja niihin liitetyllä maaperäkäsittelyllä. Pienpuhdistamo tai umpisäiliö voi olla tarpeen herkillä alueilla, mikäli kiinteistöllä ei ole vessavesien ja pesuvesien erottelua tai kuivakäymälää.

Kun jätevesijärjestelmiä jatkossa suunnitellaan, on kuivakäymälä tai vähintään käymälävesien eli mustien vesien erottelu otettava pääsäännöksi. Eihän siinä ole järjen hiventäkään, että suuria määriä putipuhdasta juomavettä sotketaan ulosteeseen!