Tämän viikon maanantaina sai hesarista lukea sukupuolensa korjanneesta naisesta, joka pakotettiin ottamaan avioero vaimostaan. Ei hän, eikä hänen vaimonsa olisi halunnut erota, mutta Suomen avioliittolainsäädäntö on niin epätasa-arvoinen, ettei samaa sukupuolta olevien avioliitto ole mahdollinen.

Ihmetyttää tällainen sukupuolittaminen lainsäädännössä. Mitä väliä sukupuolella on?

Ihmisellä voi olla monta sukupuolta: biologinen, kulttuurinen, sosiaalinen tai psyykkinen. Osa ihmisistä identifioi itsensä selkeästi mieheksi tai naiseksi. Osa ihmisistä ei pidä sukupuolta mitenkään omaa ideniteettiä tai muiden persoonaa määrittävänä tekijänä.

Olen sitä mieltä, että laki ei saa asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan sukupuolen mukaan. Vaaditaan sukupuolineutraalia avioliittolakia, mikä on ihan oikein. Haluaisin viedä tasa-arvon vielä pidemmälle ja vaatia kaikkien lakien sukupuolineutraaliutta.

Tasa-arvoa ei rakenneta pystyttämällä rintamalinjoja miesten ja naisten välille. Tällöin väliin jää sukupuolettomat ja monisukupuoliset, jolloin ongelmat saattavat pahentua.

Kumpaan pukuhuoneeseen transnainen tai transmies menee uimahallissa? Ehkä pukuhuone voisi olla kaikille yhteinen, mutta osan kaapeista voisi korvata eriöillä jossa voisi käydä ne ketkä tahtovat. Voisin luopua sukupuolitetuista saunavuoroista ja vessoista. Voisin luopua sukupuolesta minään muuna kuin lääketieteellisenä ja ihmisten omaa identiteettiä kuvaavana käsitteenä. En halua täyttää lomakkeita joissa kysytään sukupuolta.

Viimeisiin vaatimuksiin yhteiskuntamme ei ehkä ole valmis. Voisimme ehkä aloittaa luopumalla sukupuolitetusta koulusta, jotta tulevat sukupolvet olisi valmiita suurempiin kulttuurin ja ajattelun muutoksiin.