Laillisen vaalirahan lahjoittaminen on nyt entistäkin helpompaa, sillä kampanjaani voi nyt tukea myös tekstiviestitse tapahtuvan lahjoituksen avulla. Homma toimii seuraavalla tavalla:

Tekstaa “TUE10 Mikko Mäkelä” numeroon 16511, jolla lahjoitetaan 10€
tai
Tekstaa “TUE20 Mikko Mäkelä” numeroon 16511, jolla lahjoitetaan 20€

Keräysluvan tiedot

  • Luvan saaja: Vihreä liitto rp
  • Keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
  • Keräysluvan numero ja myöntämisajankohta: 2020/2010/3233 (7.12.2010)
  • Keräysaika: 1.1.2011–31.12.2012
  • Keräysalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta
  • Rahankeräystili: 800019-68819 (IBAN: FI4680001900068819)
  • Varat käytetään valitun ehdokkaan eduskuntavaalikampanjan 2011 tukemiseen.
  • Varat käytetään kampanja-ajan päättymispäivään (kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen) mennessä syntyneiden vaalikulujen kattamiseen.