Väestönkasvu on aihe, josta harvoin puhutaan. Ja jos siitä yrittää puhua, muuttuu tunnelma yleensä vaivaantuneeksi. Kukaan ei halua, että ihmisiä kuolee. Harva haluaa, että ihmisten yksilömäärää kontrolloidaan. Samaan aikaan päätämme kuitenkin yksilön tarkkuudella, kuinka monta hirveä, karhua tai sutta saa maassamme olla.

Väestönkasvu on suurin yksittäinen syy maailman ympäristökriisiin. Yksi viidesosa maailman väestöstä aiheuttaa neljä viidesosaa maailman kokonaiskulutuksesta. Tällä hetkellä kokonaiskulutus on puolitoistakertaa niin suuri, minkä planeettamme kestää. Vaikka hävittäisimme köyhimmät neljä viidesosaa maailman väestöstä, niin ylikuluttaisimme luonnonvarat siitä huolimatta 1,13 kertaisesti. Väestön vähentäminen täytyy siis aloittaa rikkaista länsimaista sekä kehittyvistä maista.

Kun ehdotetaan yhden lapsen politiikkaa tai muuta sellaista, tulee helposti tunteet peliin. Jollakin on jo kolme lasta tai enemmän ja hän kokee, että häntä syyllistetään. Joku haaveilee suurperheestä.

Kehitysmaiden naisten kouluttamisen on katsottu vaikuttavan suoraan syntyvyyteen. Eli kouluttamalla kehitysmaiden naisia voisimme hillitä väestönkasvua, sillä naiset saavat itsevarmuutta ja tulevat tietoisemmiksi oikeuksistaan. Tämä on oikein, mutta tällöin kehitysmaiden elintaso lähtee nousuun ja luonnonvarojen kulutus kasvaa. Meidän tulisikin samaan aikaan minimoida kulutus länsimaissa.

Kiinassa on ollut käytössä yhden lapsen politiikka. Väestönkasvua on saatu näin hillittyä, mutta kyseisestä kulttuurista johtuen on suosittu poikalapsia. Tytöt on abortoitu tai tapettu, koska halutaan mieluummin poikalapsi. Nyt siellä on kokonainen sukupolvi, jossa on ei tyttöjä juuri ole.

Suomessa voisimme aloittaa erilaisilla kannustimilla. Esimerkiksi lapsilisän muokkaaminen siten, että ensimmäisestä lapsesta saisi vajaat 200€, toisesta n. 150€ ja kolmannesta ei enää mitään tai todella vähän. Tässä ei vielä käytetä pakkoa, mutta annetaan selkeä singaali siitä, ettei liikakansoitusta suosita.

Väestönkasvu on vaikea teema, mutta kasvu on pakko saada hillintään. On löydettävä humaani, mutta tehokas keino väkimäärän pienentämiseen. Tehkää vain yksi lapsi. Tehkää se vasta 28-vuotiaana ja toivokaa, että omat lapsenne jatkaa sukuaan vasta 28-vuotiaana. Tällöin sukupolvien välillä on niin monta vuotta, että väestönkasvu hidastuu ja kääntyy laskuun.

Väestönkasvu on globaali ongelma, jota kuitenkin voidaan parhaiten hoitaa paikallisesti. Tässä on kyse todella suurista muutoksista. Nämä muutokset ovat kuitenkin välttämättömiä, mikäli haluamme, että planeettamme säilyy elinkelpoisena.