Valtioneuvosto teki reilu vuosi takaperin 200-vuotisistunnossaan juhlapäätöksen Selkämeren kansallispuiston perustamisesta. Nyt puiston perustaminen on yllättäen ajautunut vaikeuksiin vastustajien jääräpäisen jurnutuksen vuoksi.

Hallituksen esityksen mukaan Selkämeren kansallispuisto olisi noin 160 kilometriä pitkä ja ulottuisi Varsinais-Suomen Kustavista aina Satakunnan Merikarvialle saakka. Se olisi Itämeren alueen ensimmäinen laaja aavan meren kansallispuisto.

Satakunnan puolella kansallispuistoa kannatetaan laajasti, mutta Varsinais-Suomessa tilanne näyttää päinvastaiselta. Niin kunnat ja kaupungit kuin maakuntaliittokin vastustavat puiston ulottamista Vakka-Suomen puolelle.

Vastustusta perustellaan ammattikalastuksen suurella merkityksellä alueen elinkeinoelämälle. Kalatalouden näkökulmat on kuitenkin otettu kansallispuiston valmistelussa huomioon, jopa ylenmääräisesti.

Esimerkiksi puistoa koskevan lakiesityksen ensimmäinen pykälä on hämmästyttävä: siinä kansallispuiston perustamisen tavoitteeksi nimetään ”ammattikalastuksen säilyminen elinvoimaisena”! Valmistelun aikana kansallispuistosta myös rajattiin ulos kaikki potentiaaliset kalankasvatukseen soveltuvat alueet.

Poikkeussäädöksissä annetaan lisäksi mahdollisuudet harmaahylkeen ja merimetson metsästykseen ja lisäksi lintujen ampumiseen muutamalla luotoalueella. Minkkien, supikoirien ja muiden haitallisten vierasperäisten pienpetojen metsästys on mahdollista Metsähallituksen luvalla.

Valmistelun aikana siis otettiin huomioon KAIKKI alueen kalastukseen ja metsästykseen liittyvät näkökohdat. Mutta tämäkään ei näköjään murra kansallispuiston vastustusta Vakka-Suomessa. Vastustus onkin mennyt selvästi ns. ”periaatteelliselle tasolle”, jolloin asiaperusteilla ei enää ole mitään merkitystä.

Valitettavasti myös eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta asettui kannattamaan suppeampaa rajausta. Ainoastaan valiokunnan vihreät edustajat Johanna Karimäki ja Erkki Pulliainen jättivät eriävän mielipiteen.

Ratkaisu asiassa on kuitenkin ympäristövaliokunnan käsissä. Uskon ja toivon, että luontoarvot ja järkisyyt voittavat ja Selkämeren kansallispuisto saadaan perustettua hallituksen juhlapäätöksen mukaisesti vielä tämän eduskunnan aikana.

Toiveita onnistumisesta nostaa se, ettei vastustajien perusteissa ole päätä eikä häntää!

.