Ilmasto muuttuu! Ilmasto muuttuu niin paljon, että monet elämänmuodot ja eläinyksilöt tulevat kärsimään. Onneksi tälle voidaan tehdä jotain. Näin raju ilmastonmuutos on ihmisten aiheuttamaa. On ihmisten velvollisuus tulevia sukupolvia ja muita eläin- ja eliölajeja kohtaan estää ilmastonmuutos.

Yleisesti on puhuttu, että riittää, jos lämpeneminen saadaan hillittyä maksimissaan kahteen asteeseen. Tähän päästään, jos päästöjä saadaan vähennettyä tarpeeksi. Tämä on kuitenkin poliittisesti huono tavoite.

Olin tänään kuuntelemassa Risto Isomäen esitelmää ilmastonmuutoksesta ja keinoista sen hillitsemiseksi. Risto Isomäki lainasi James Hansenia sanoessaan, että jos ilmasto lämpenee 2 astetta nykyisestä, tulee merenpinta kohoamaan niin paljon, että suurin osa maailman ihmisistä menettää kotinsa veden alle. Nykyiset tavoitteena nähdyt ilmakehän hiilidioksipitoisuusrajat ovat aivan liian korkeat. Jo nyt maanpinnan säteilytasapaino on järkkynyt niin pahasti, että maa heijastaa neliötä kohti 0,85wattia säteilyä, mikä riittää nostamaan maapallon lämpötilaa kuudella asteella.

Huolestuttavinta ilmastonmuutoksessa on se, että se kiihtyy jatkuvasti. Kun jäätikkö sulaa, sen alta paljastuu maata ja sulaa vettä, jotka eivät heijasta lämpöä takaisin avaruuteen, vaan sitovat sen itseensä. Pelkäänkin, että olemme ohittaneet jo sen kriittisen pisteen, minkä jälkeen ilmastonmuutosta on mahdotonta hillitä tarpeeksi nopeasti.

Meidän tulee saada nopeasti aikaan hiilinieluja. Kasvatetaan puita suuremmiksi, lopetetaan valaanpyynti (kaskelotit toimivat merten kastematoina kuljettamalla rautaa syvänmeren makrilleja syömällä nestemäiseksi merenpintaan hiiltä sitovien planktonien ravinteeksi), saastuttavien energialähteiden käyttö ja lihansyönti. Viimeinen tuottaa nyt suoraan ja välillisesti jopa yli puolet kaikista päästöistä. Väliaikainen ratkaisu voisi olla maan pinnan heijastavuuden lisääminen keinotekoisesti ja luonnollisesti (esim. koivut ym. lehtipuut).

Vaikka ilmastonmuutos on kadonnutkin otsikoista lähes kokonaan, on se silti akuutimpi kysymys kuin koskaan. Nykyiset tavoitteet ovat liian lepsuja. Päästöjen vähentäminen ei riitä, vaan meidän täytyy onnistua vähentämään ilmakehässä jo olevan hiilidioksidin määrää.