Tämänpäiväisessä ympäristövaliokunnan kokouksessa päätettiin Selkämeren kansallispuiston perustamisesta. Puiston koko on vajaat 100 000 hehtaaria, pituus 160 km ja se ulottuu Vakka-Suomesta Satakuntaan saakka. Rajaus onnistuttiin pitämään laajana Vakka-Suomen kuntien rajuista vastahyökkäyksistä huolimatta.

Selkämeren kansallispuisto on merkittävä asia sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen että Itämeren suojelun kannalta. Hyvä päätös, vaikka kaikki yksityiskohdat eivät luonnonsuojelun kannalta parhaita mahdollisia olekaan. Uusi kansallispuisto turvaa ennen kaikkea vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta, mutta sillä tulee olemaan suuri merkitys myös alueen matkailulle – myös Vakka-Suomen puolella.

Perustamispykälässä on erikoinen kohta, jossa kansallispuiston tavoitteeksi asetetaan ammattikalastuksen edellytysten tukeminen. Tämä tarkoittaa muun muassa tärkeiden kutualueiden suojelemista, mutta ”sivutuotteena” sekä ammatti- että vapaa-ajan kalastus on kansallispuistossa sallittu samoin kuin hylkeenpyynti. Elinkeinojen ja luonnonsuojelun ”yhteensovitus” menee siis varsin pitkälle – onneksi kalankasvatusta ei sentään puiston alueella sallita!

Joka tapauksessa Selkämeren kansallispuisto on puutteineenkin erittäin tervetullut lisä Suomen kansallispuistojen joukkoon. Siitä tulee yksi Itämeren merkittävimmistä luonnonsuojelualueista.

Nykyinen hallitus ei ole luonnonsuojeluasioissa suuremmin kunnostautunut, mutta loppukiri on sentään merkittävä: kaksi uutta kansallispuistoa, Selkämeri ja Sipoonkorpi.